Explore! Conference

En av årets största händelser i Sverige för dig som arbetar med pedagogik på museer och kulturinstitutioner.

Den årliga höstkonferensen med FUISM sker i år som ett samarbete med Hands-on International som håller sin internationella konferens vartannat år. Denna gång i Stockholm den 8-10 oktober. Temat för konferensen är Explore, och som FUISM medlem betalar du medlemspris för ditt deltagande utan att vara medlem i Hands-on international! Läs mer om programmet och konferensen.

Metodhandledning för bloggande

Handledningen Bli nätkreativ – bloggen som ett museipedagogiskt verktyg vänder sig i första hand till museipedagoger och är resultatet av ett metodutvecklande projekt som genomfördes vid Östergötlands museum och Norrköpings konstmuseum under hösten och vintern 2012-2013 vid namn ”Nätkreativ! – bloggande & nätvett för mellanstadiet” med stöd av Kulturrådet. Välkommen att ta del av den!

Metodhandledning för nätkreativitet