Stockholms kulturförvaltning satsar kultur på barn och unga under 2014 och 2015

Inbjudan till workshop för föreningsliv och kulturaktörer

Stockholms stad bjuder in till en Open-Space inspirerad workshop för att hitta former, platser och tillfällen för att få kulturåret att spraka lite extra i Stockholm. Vad ska barn och unga känna, tänka och göra under kulturåret? Vilka kreativa mötesplatser finns och vad kan hända på dem? Workshopens målgrupp är yrkesverksamma inom barn- och ungdomskultur. Föreningsliv och studieförbund som arbetar med barn och unga samt andra yrkesverksamma som vill möjliggöra kulturaktiviteter. Mer information hittar du här: Inbjudan till Workshop föreningsliv kulturaktörer

Programmet klart för Fokus på 10 mars

Fokus på har i år temat Vision och Vardag. Och för dig som medlem är konferensen gratis.

Inspirationsföreläsningarna hålls av Dilsa Demirbag-Sten från Berättarministeriet och Tuttika Sen som är kulturproducent. Den erfarna och kunniga panelen kommer samtala om just det som du vill ta upp.

Dagen inleds med vårt årsmöte och under eftermiddagen presenteras de tre finalisterna i Årets Pedagogiska projekt. Som en liten bonus har vi en Afterwork då två armkroksresor presenteras.

Vi håller till på Arkitektur- och Designcentrum i Stockholm. Fokus på sker i år i samarbete med Riksutställningar. Här kan du läsa mer om programmet och hur du gör för att anmäla dig: Program för Fokus på