Känsla för naturen och kulturlandskapet

Centrum för naturvägledning (CNV) arbetar som kompetensresurs, utvecklingsnav och mötesplats för alla som förmedlar kunskap om och väcker känsla för naturen och kulturlandskapet. De erbjuder en mängd olika kurser och seminarier. Några exempel under detta år är Storytelling och A Sense of Place. Dessa seminarier vänder sig till alla som arbetar med förmedling. Universitetskursen Naturvägledning för yrkesverksamma har varit uppskattad av deltagare från kulturarvssidan. Läs mer om deras utbud på deras hemsida.