Pedagogstafett onsdag 11 feb kl 16-18 på Medelhavsmuseet i Stockholm

EGYPTEN – basutställning på Medelhavsmuseet
I februari för ett år sedan öppnade utställningen som ger nya perspektiv på Egyptens historia. Fortfarande visar vi mumier och lägger tyngdpunkten på faraonsk tid, men visar också Egypten under 7 000 år. Avstampet sker i pre-faraonsk tid och avslutningen i den mångkulturella staden Kairo under medeltiden där kristendom, judendom och islam möts. I utställningen finns interaktiva stationer och ny teknik. Vi berättar om planeringen av utställningen men delar främst med oss av ett års erfarenheter – vad har fungerat, vad har inte fungerat, hur reagerar besökarna, vilka slags grupper har vi tagit emot, likheter och skillnader i relation till den tidigare utställningen.

Välkomna hälsar Dimitra Polidis, Fredrik Helander & Gundela Pettersson!

Skicka ett mejl senast 9 februari till lars.annersten@musikverket.se för att berätta att du vill komma, så underlättar det vår planering med fika m m.

llustration: Ola Skogäng

 

Vinnaridén från workshopen Sökes/Finnes är: Farfars källare

I höstas deltog FUISM i MashUPNOD, en lärandefestival i samarbete mellan Riksutställningar, Atrium-Ljungberg och Skolverket. Deltagarna kom från många olika slags verksamheter med intresset för lärande gemensamt. Sökes/Finnes är en workshop som med hjälp av speeddating får fram nya projektidéer. FUISM har valt ut en projektidé som kommer att erbjudas ett uppstartsstöd i form av ett ekonomiskt bidrag och handledning samt förmedling av kontakter som vi tror kan vara ett stöd för att arbeta vidare med idén.

Vinnaridén är:

Farfars källare
Alla har något de är bra på. Finn det du är ämnad för tillsammans med andra och få inspiration till att lära dig mer. Ett rum/verkstad fyllt med nästan allt, som farfars källare.

FUISM:s motivering: En härligt crazy och lekfull idé med stor potential. Vi såg även stort engagemang i arbetsgruppen. Det var också intressant att idén utgick från ett brukarperspektiv. Utgångspunkten var rummets och inredningens möjligheter och användning snarare än form och uttryck.

Under Riksförbundet Sveriges museers vårmöte i Sigtuna 15-17 april kommer FUISM genomföra en liknande workshop.

 

Norrköpings stadsmuseum letar lyckade vuxenpedagogiska projekt

Norrköpings stadsmuseum deltar i EU-projektet On the Move som kartlägger lyckade vuxenpedagogiska projekt där museer, folkhögskolor och studieförbund når nya grupper med hjälp av påhittiga metoder. Det ska vara projekt där pedagogerna verkar utanför de vardagliga ramarna, kanske rent fysiskt utanför institutionens väggar, men lika gärna där vi tänker utanför boxen.

Vet du om något sådant projekt? Det kan vara pågående, nyss avslutat eller under planeringsstadiet och måste vända sig till en målgrupp över 18 år.

Hör av dig till anette.kindahl@norrkoping.se före sista februari 2015. Beskriv namnet på projektet, kontaktperson och en kort beskrivning där det framgår vilka som medverkar i projektet.

Fokus på: Mångfalden och pedagogiken måndag 9 mars

Fokus på 2015 – inspirationsdag och årsmöte med FUISM

Mångfalden och pedagogiken
Ett demokratiskt museum ger plats för många röster, representerar alla, och bjuder in till samskapande.

Hur skapar vi på museer och kulturinstitutioner publika verksamheter som matchar sådana ambitioner?

Välkommen till årets viktigaste träff för pedagoger på museer och kulturinstitutioner! Under dagen bjuds föredrag, workshop och afterfokusmingel.​

Tid: Måndag 9 mars kl. 9.30-16.30 (after fokus 16.30-18)
Plats: Tensta konsthall
Kostnad: 500 kronor, i år ingår medlemsavgift i priset. Priset inkluderar fika och lunch. (Du som redan betalt din medlemsavgift betalar 200 kr för dagen.)

Detaljerat program och anmälningsförfarande kommer inom kort.

Vi ses!
FUISM:s Styrelse

Pedagogstafett Forum för levande historia ons 21 januari kl 16-18

Vi är romerVälkommen till Forum för levande historia och utställningen ”Vi är romer”

Årets första pedagogstafett onsdag den 21 jan kl 16-18. Adress: Stora Nygatan 10-12, Stockholm  www.levandehistoria.se

Foto: Maja Kristin Nylander

Utställningen Vi är romer – möt människorna bakom myten, berättar om romers vardag och historia.

Om 500 år av utanförskap, tältliv, aktivism, glädje, traditioner, musik, och framtidshopp.

Ni får träffa pedagogerna Mia Taikon och Marcel Rådström som kommer att visa utställningen, berätta om arbetet med grupper i utställningen och vilka utmaningar det arbetet innebär.

Skicka ett mejl till lars.annersten@musikverket.se senast 19 januari och berätta att du såklart vill komma, så att vi vet hur mycket fika vi ska ordna J (= kaffe och macka)

Välkommen!

Internationell konferens om pedagogik och publikarbete i Helsingfors 28-29 maj 2015

Från museipedagogik till publikarbete – Nytänkande NU

Internationell konferens i Helsingfors 28–29.5 2015

Den museipedagogiska föreningen Pedaali ry arrangerar en två dagar lång konferens på Nationalmuseum i Helsingfors 28–29.5 2015. På konferensen behandlas publikarbete på museer med speciellt fokus på paradigmskiftet inom det traditionella museiarbetet och moderna museers nya förhållningssätt till sitt arbete och sin publik. Anmälningar till konferensen tas emot från och med februari 2015.

Konferensen är riktad till museipedagoger, museilektorer, amanuenser, kundservicepersonal på museer, kuratorer, museichefer, forskare, konstnärer, studerande och lärare samt alla andra som verkar inom och har intresse för publikarbete inom museer och utställningar.

Under 2010-talet har museernas publikarbete gått in i en ny fas. Inom museikontexten har termen publikarbete tenderat att inkludera alla delområden inom museiarbete, från museipedagogik till kundservice och arbete med samlingar och utställningar, men ett innovativt arbete med att finna nya sätt att nå publiken pågår världen över. Vid sidan av de traditionella museibesökarna har en ny grupp potentiella besökare växt fram. När samhället förändras måste även museerna förändras och finna nya sätt att befästa sin betydelse hos sin publik.

Under konferensen kommer nya innovationer inom publikarbetet och kundorienterat arbete vid museer att tas upp. Talarna kommer också att konceptualisera framtidens publikarbete. Målet är att erbjuda deltagarna ett internationellt perspektiv och bidra med nya idéer, metoder och modeller för det egna publikarbetet.

Internationella föredragshållare och deltagare

Då ämnet för konferensen är aktuellt även utanför Finland kommer konferensen att vara internationell och ha engelska som språk. Konferensen strävar efter att samla speciellt nordiska museianställda genom att erbjuda en internationell översikt över den senaste utvecklingen i branschen. Målgruppen för konferensen är speciellt de som arbetar på museer i Finland och övriga Norden men deltagare väntas från både övriga Europa och utomeuropeiska länder. Konferensen vill stöda internationellt samarbete och nätverkande inom branschen.

Keynote-talarna kommer från USA, Storbritannien, Holland, Sverige och Finland. Konferensdeltagarna får bekanta sig med nytänkande och nya grepp inom publikarbete och museers position i samhället genom internationella fallstudier. På programmet står keynote presentationer, förberedda kommentarer, fallstudier och paneldiskussioner.

Bekräftade föredragshållare:

Annemies Broekgaarden (Head of public and education, Rijksmuseum, Holland)

Berit Ljung (Lektor i museipedagogik, Stockholms universitet, Sverige)

Lynn McMaster (chef för Please Touch Museum Philadelphia, USA)

Emily Pringle (Head of Learning Practice and Research, Tate Modern, Storbritannien)

Kaisa Mäki-Petäjä (forskare, Jyväskylä universitet, Finland)

Hilkka Sorjonen (Specialforskare, Stiftelsen för kulturpolitisk forskning Cupore, Finland)

Suzie Thomas (professor i museologi, Helsingfors universitet, Finland)

På konferensen kommer även de olika initiativ och verksamheter som under de senaste tio åren har belönats med Pedaalis årliga museipedagogiska utmärkelse Årets museipedagogiska gärning att utvärderas.  De prisbelönta gärningarna är exempel på innovativa arbets- och verksamhetsformer som ofta även fått spridning på det finländska museifältet. PechaKucha-presentationerna utvärderar hur dessa initiativ har utvecklats sedan utmärkelsen och hur de långsiktigt har påverkat det finländska museifältet.

Pedaali ry – Föreningen för museipedagogik i Finland

Den museipedagogiska föreningen Pedaali ry. arbetar för att främja museipedagogisk verksamhet, förstärka yrkesidentiteten hos dem som redan är eller är intresserade av att bli verksamma inom det museipedagogiska publikarbetet och för att och öka uppskattningen för deras arbete. I detta syfte deltar föreningen i diskussionen om olika museers och andra kulturinstitutioners pedagogiska verksamhet och publikrelationer, tar ställning, inleder samarbetsprojekt, informerar och organiserar olika evenemang. http://www.pedaali.fi/sv