Sökes/finnes: Speed-dating för kulturarbetare på Vårmötet i Sigtuna 2015

Under vårmötet i Sigtuna i april 2015 träffades en grupp kulturarbetare på FUISMS programpunkt Sökes/finnes. Vi prövade en arbetsmetod för att ta fram idéer och komma igång med samskapande mellan kulturinstitutioner. Metoden testades första gången på MashUP NOD i Kista i september 2014, ett lärande möte i samarbete mellan Riksutställninger, Skolverket m fl.

sf

 

Sammanställningen av workshopen hittar du här: Sammanst. Sökes – finnes workshop

Vinnare Årets pedagogiska projekt 2014

ankomstenbild

Maria Malmberg-Wallin tar emot priset

Vinnare av Årets pedagogiska projekt 2014 är Ankomsten – Bror Hjorths Hus, Uppsala

FUISMs styrelses motiveringen lyder:

En lyckad kombination av bild, ord och möten, där metoden är tydlig och enkel och respekten för allas lika värde känns självklar. Genom att berätta om ankomsten till ett främmande land, med inspiration från fantastiska bilder ur Shaun Tans prisbelönta bok, kopplat till skapandet av egna bilder ges mervärden i lärandet som för långt bortom ett ökat ordförråd i svenska.

Det vinnande projektet är framröstat av föreningens medlemmar. Totalt nominerades 13 pedagogiska projekt. Av dessa valde FUISMs styrelse ut tre finalister:
 Projektet Ankomsten – Bror Hjorths Hus, Uppsala
 Idrottens kroppsideal – synen på kroppen under 3000 år – Medelhavsmuseet och Riksidrottsmuseet, Stockholm
 Malmska valen – Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs stadsmuseum

Läs mer om projektet på: http://www.brorhjorthshus.se/projekt_ankomsten.pdf

 

ankomstenprisutdelning

Prisutdelning

 

Pedagogstafett på Polismuseet onsdag 22 april kl. 16.00-18.00

Hej alla FUISM:are,

Välkommen på pedagogstafett på Polismuseet den 22/4 kl 16-18.

pidöTa del av polismuseets pedagogiska program ”Polisen i dina ögon”. Programmet riktar sig till ungdomar och problematiserar och diskuterar relationen mellan polis och medborgare samt vad som påverkar våra olika bilder av Svensk polis.

Tillsammans tittar vi på utställningen, workshopar och diskuterar.

Självklart bjuder vi också på fika!

Mer info om utställningen Här

Adress: Museivägen 7, Buss 69 gå av vid hållplats Museiparken.

Skicka en intresseanmälan till  rikard.borg@polisen.se,

Välkomna!

Möte med Museiutredningen

Delar av styrelsen kommer att ha möte med Museiutredningen och önskar få FUISM-medlemmars synpunkter och tankar kring följande frågor:

• Hur uppfattar ni att pedagogik och lärande prioriteras i dag i museiverksamheter?
Vilka resurser ges genom t.ex. budget, planering och rekrytering?
• Hur tycker ni att museipedagogik och lärande kan bli tillgängligt för fler i hela landet?
Vilka framgångsrika exempel kan inspirera när vi ska formulera förslag för att tillgången till museiupplevelser ska bli större och mer jämlik över landet?

• Finns det några särskilda trender i samhället och i museisektorn som påverkar den pedagogiska verksamheten?
Vilken roll kommer pedagoger att ha framöver?

 

Maila Sofia Dahlquist senast 7:e april