Arkiv (månadsvis): juni 2015

Save the date – FUISM och Forum för utställares höstkonferens 19-20 oktober

Föreningarna FUISM och Forum för utställare arrangerar gemensamt en större konferens 19-20 oktober på Historiska museet i Stockholm. Fokus för konferensen är berättande och samskapande. Tillsammans är vi över 400 medlemmar som arbetar med berättande i olika former. Vilka berättelser hörs på museer, konsthallar och andra kulturinstitutioner? Vad är en berättelse? Hur gestaltas berättelser i […]

Publicerat i Aktuellt, Evenemang, Konferenser & seminarier | Stängt för kommentarer

Synpunkter till Museiutredningen + Rapporten Museerna och skolan

Inför mötet med Museiutredningen 9/4-15 ombads FUISMs medlemmar att dela med sig av sina synpunkter på följande frågor: • Hur uppfattar ni att pedagogik och lärande prioriteras i dag i museiverksamheter? Vilka resurser ges genom t.ex. budget, planering och rekrytering? • Hur tycker ni att museipedagogik och lärande kan bli tillgängligt för fler i hela landet? Vilka framgångsrika […]

Publicerat i Aktuellt, Övrigt | Stängt för kommentarer

Museipedagogisk fortbildning hösten 2015

Riksförbundet Sveriges Museer ger i samarbete med Linnéuniversitetet, Malmö högskola och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim en unik utbildning, skräddarsydd för dig som arbetar med lärande inom kulturarvssektorn. Fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng vardera bildar tillsammans ett paket som ger dem som arbetar med lärande på museer viktiga verktyg till att utveckla sin verksamhet och […]

Publicerat i Aktuellt, Evenemang, Konferenser & seminarier, Övrigt | Stängt för kommentarer