”Hot och hat”– Första digitala lunchseminariet tisdag den 5 oktober

IMG_2026

Nu drar höstens lunchseminarieserie kring temat ”Hot och hat” igång. För att göra programmet så spännande och brett som möjligt har vi breddat tolkningen av vad hot och hat är. Vår tolkning innefattar nu starka och kontroversiella berättelser i museers arbete, utställningsprocesser och/eller utställningar. Seminarieserien är ett samarbete mellan Forum för utställare och FUISM.

5 oktober kl. 12.00-12.45: The Colston display in Bristol – Lisa Graves

Höstens första lunchseminarium hålls av Lisa Graves, World Cultures and Archaeology Curator på Bristol Museum and Art Gallery I Storbritannien.

Den 7 juni 2020 hölls en Black Lives Matter protest i Bristol. Under protesten revs en staty av Edward Colston ned. Colstons familj spelade en aktiv roll i handeln av över 84 000 förslavade afrikanska invånare (inklusive 12 000 barn). När Colston dog donerade han mycket pengar till välgörenhet. Därför beslutades det, 170 år efter hans död, att en staty skulle resas över honom. Trots att Colstons roll i slavhandeln var allmänt känd i vissa kretsar, förminskade populära historier och offentliga berättelser den. De lyfte istället fram hans filantropi.

Lisa Graves kommer att berätta mer om hur de nu ställer ut statyn och deras arbete kring hur den ska passa in i framtidens historieberättande.

Presentationen hålls på engelska.

Läs mer här: https://www.bristolmuseums.org.uk/m-shed/whats-on/the-colston-statue-what-next/

Länk till seminariet den 5/10: https://umu.zoom.us/j/68402629228

26 oktober kl. 12.00-12.45: Antisemitismen då och nu ur ett museipedagogiskt perspektiv –Angelica Ruckstuhl

Angelica Ruckstuhl, museipedagog på Judiska museet i Stockholm, berättar om antisemitismen i Sverige, både historiskt och i nutid.

Via en historisk överblick över antisemitismen leds vi in på hur samtiden ser ut. Hon kommer att berätta om vilka fördomar och åsikter som hon och kollegorna möter idag bland besökare, samt vilka strategier de har och hur de arbetar med dessa frågor på museet.

Länk till seminariet den 26/10: https://umu.zoom.us/j/62794245344

23 november kl. 12.00-12.45: Utställning om tvångsförflyttningar bland samer på Ájtte – Elina Nygård

Elina Nygård, enhetschef på publika avdelningen på Ájtte- Svenskt fjäll- och samemuseum, berättar om utställningen om tvångsförflyttningar bland samer samt om EU-projektet Identity on the Line.

Se en film om projektet här: https://www.youtube.com/watch?v=CJR8W6Ht7gc

Identity on the Line handlar om olika migrationsprocesser som har utspelats i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Litauen, Slovenien och Kroatien under de senaste 100 åren. De deltagande museerna har intervjuat tidigare migranter och deras efterlevande. Det insamlade materialet ligger till grund för utställningar i respektive land och resultaten kommer att sammanföras i en gemensam vandringsutställning i Europa, publikationer, skolmaterial och workshops för museianställda.

Läs mer här: www.ajtte.com/identity-on-the-line/

Länk till seminariet den 23/11: https://umu.zoom.us/j/69554321319

9 december kl. 12.00-12.45: Myndigheten för kulturanalys – Joakim Boström Elias

Joakim Boström Elias, analytiker på Myndigheten för kulturanalys, berättar om rapporten ”Utsatta museer? En kartläggning av skadegörelse, hot och våld mot museer i Sverige” som kom 2017.

Här hittar du rapporten: https://kulturanalys.se/publikation/utsatta-museer/

Det planeras också för ett kommande projekt inom området i en nordisk kontext som Joakim kommer att presentera.

I rapporten framkommer det att på vart tredje museum har personalen någon gång utsatts för våld och hot under 2015. Hot och trakasserier mot besökare har förekommit vid vart tionde museum.

Rapporten visar även att två tredjedelar (66 av de 98 svarande) av museerna har råkat ut för någon form av skadegörelse eller stöld under 2015. Den i särklass vanligaste typen av skadegörelse uppges vara klotter.

Länk till seminariet 9/12: https://umu.zoom.us/j/62777121158