Höstkonferens

Varje år arrangerar FUISM en höstkonferens för föreningens medlemmar. Syftet med konferensen är att ta upp kulturpedagogiska frågor genom seminarium, föreläsningar, studiebesök och debatter.

Mer information om årets höstmöte kommer.