Träffar

Vi anordnar träffar både på plats och digitalt i våra olika regioner runt om i Sverige. Lokala träffar i FUISM:s olika regioner: Syd, Väst, Nord, Mellan och Stockholm/Gotland arrangeras av regionens kontaktpersoner, ofta på enskilda medlemmars initiativ.

Inom kort kommer du hitta vårens träffar här!