Vinnare 2010: Väskorna

FUISM:s pris som årets pedagogiska projekt 2010 går till Väskorna, ett program för skolgrupper som pedagoger vid Etnografiska Museet, Forum för levande historia och Riksutställningar tillsammans producerat till vandringsutställningen (O)mänskligt.

Väskorna får priset för en väl genomarbetad idé som med teknik, lekfullhet och allvar har engagerat ungdomar att utforska utställningens frågeställningar och stimulerat till tänkande och samtal om villkoren för alla människors lika värde.

Väskorna har nått ut till många ungdomar och projektet visar på kraften som finns både i samarbete mellan institutioner och i den kunskap om lärstilar som erfarna pedagoger besitter.”Väskorna” är det pedagogiska konceptet i utställningen (O)mänskligt – ett samarbete mellan Riksutställningar, Etnografiska Museet och Forum för levande historia. Utställningspedagogiken har tagits fram gemensamt av pedagoger från de tre institutionerna och sedan mitten av april har drygt 7000 ungdomar besökt utställningen.

”Väskorna” är det pedagogiska konceptet i utställningen (O)mänskligt – ett samarbete mellan Riksutställningar, Etnografiska Museet och Forum för levande historia. Utställningspedagogiken har tagits fram gemensamt av pedagoger från de tre institutionerna och sedan mitten av april har drygt 7000 ungdomar besökt utställningen.

Efter en kort introduktion av (O)mänskligt ger sig ungdomarna ut i fem grupper med varsin väska för att upptäcka utställningen. Alla väskor innehåller olika föremål och uppdrag. Tillsammans täcker väskorna utställningens bärande delar. Väl tillbaka vid samlingsplatsen redovisar grupperna och frågan om alla människors lika värde diskuteras.