De tre finalisterna 2017

pedagogiskaprisobstillfallig

Nu är det klart vika de tre finalisterna till Årets pedagogiska pris 2017 är!

Maker Tour
Med en rosa buss beger sig Tekniska museet ut till skolor som har svårt att ta sig till museet för att väcka intresse för teknik, naturvetenskap och programmering. Med kreativa aktiviteter uppmuntras barn att med enkla medel skapa själva och tillsammans med andra. Ett tillgängligt, uppsökande projekt som på ett helhjärtat sätt tar sig an skolors behov och mål.

Orden i lådan
Med utgångspunkt i lek och nyfikenhet har Junibackens ”Orden i lådan” ambitionen att främja barns språkutveckling och väcka intresse för läsning. Här får barn i förskoleåldern undersöka och smaka på språkets kluriga och skojiga möjligheter. En inspirerande verksamhet som visar att det med enkla medel går att göra något stort för de små.

Med bilden till språket
I Marinmuseums projekt ”Med bilden till språket” skapas ett intressant och oväntat möte över generations-, språk- och kulturgränser. Det pedagogiska konceptet är fritt och öppet, då bildgestaltning blir utgångspunkt för samtal mellan nyanlända ungdomar och marinofficerare. Här förverkligas ambitionen att göra museet till ett rum för dialog och möten.

Rösta!
Finalisterna kommer att presentera sig under Fokus på dagen den 12 mars. Då kan du som medlem rösta på plats. Det går också bra att skicka in sin röst till priset@fuism.se. Du kan rösta fram till den 22 mars. Det inte tillåtet att rösta på den institution du jobbar på (även om du inte varit med i den nominerade verksamheten).