De tre finalisterna 2018

pedagogiskaprisobstillfallig

Bakgrund: Att ta fram tre finalister – ett styrelsearbete
När nomineringstiden är över får alla styrelsens medlemmar i uppdrag att läsa de inkomna nomineringarna. Till styrelsemötet i februari har alla styrelsens medlemmar valt ut tre av sina favoriter. Vid mötet presenterar varje medlem sina favoriter och motiverar sina val.  Styrelsen röstar sedan fram de tre finalisterna. Om en styrelsemedlem arbetat i den nominerade verksamheten eller på samma kulturinstitution får hen lämna rummet när det nominerade bidraget diskuteras. Det är förbjudet att rösta på sin egen verksamhet/institution.

Här är motiveringarna till de tre finalisterna i Årets pedagogiska pris 2018: 

Forskarhjälpen 2018 – Spindeljakten Nobel Prize Museum51695131_2197497446977914_7754822082973663232_n (1)

I en jakt på spindlar får elever runt om i landet hjälpa forskare på riktigt. Delaktighet i allt från insamling till analys ger en hög grad av lärande om naturvetenskap och kunskap om forskningsprocessen. Forskarhjälpen 2018 – Spindeljakten lyckas med att vara den brygga mellan skola och forskning som museet kan vara och inspirerar till samarbeten.

Spelar roll – Forum för levande historiaåpfuism

Spelar roll lyfts åskådarrollen fram i ljuset. Ett väl genomarbetat pedagogiskt program som visar att den som inte ingriper legitimerar övergrepp. Genom kunskap och reflektion ges eleverna verktyg för att förstå att olika möjligheter till agerande finns och att individens val att agera spelar roll.

Expertrådet – Röhsska museet

51925984_2197497676977891_1703228929734606848_n (1)

Expertrådet tar frågan om makt och vem som bestämmer på allvar. Ambitionen att lyssna på andra röster än de redan hörda uppfylls i detta kreativa och lekfulla generationsmöte som ger museet nya perspektiv och metoder för att arbeta med samlingar och insamlande.

Röstningen
Röstningen sker i samband med föreningens årsmöte eller via mail till priset@fuism.se, från och med att finalisterna har tillkännagetts till slutet av mars. Det är inte möjligt att rösta på en verksamhet man själv arbetat i eller som finns på samma kulturinstitution som man arbetar.