De tre finalisterna 2019

pedagogiskaprisobstillfallig

Bakgrund: Att ta fram tre finalister – ett styrelsearbete
När nomineringstiden är över får alla styrelsens medlemmar i uppdrag att läsa de inkomna nomineringarna. Till styrelsemötet i februari har alla styrelsens medlemmar valt ut tre av sina favoriter. Vid mötet presenterar varje medlem sina favoriter och motiverar sina val.  Styrelsen röstar sedan fram de tre finalisterna. Om en styrelsemedlem arbetat i den nominerade verksamheten eller på samma kulturinstitution får hen lämna rummet när det nominerade bidraget diskuteras. Det är förbjudet att rösta på sin egen verksamhet/institution.

Här är motiveringarna till de tre finalisterna i Årets pedagogiska pris 2019:

 

Koldioxidteater, Västmanlands läns museum:

koldioxid

Ett modigt projekt där de medverkande trots sina olika bakgrunder deltar på lika villkor utifrån ett lokalhistoriskt perspektiv och museets samlingar. Tillsammans utforskar deltagarna globala och samtida utmaningar där estetiska metoder och processer bidrar till lärande, fördjupning och spännande möten. Deltagarna vittnar om att de gått från fakta till handling och förändring.

Läs bidraget i sin helhet: Bidrag Koldioxidteater

 

Social medier, Livrustkammaren:

sociala medier

Med humor som metod når Livrustkammarens sociala medier ut brett och har både vidgat sin publik och sänkt trösklarna till historien. Genom att kommentera samtiden görs det förflutna dagsaktuellt samtidigt som de egna samlingarna synliggörs. Allt med syfte att skapa ett intresse för historia hos besökaren.

Läs bidraget i sin helhet: Bidrag Livrustkammarens sociala medier

 

 

Human Nature skola, Världskulturmuseerna:

Human-Nature-skola_bild

Här har forskare kopplats samman med skolan genom ett genomarbetat och lättillgängligt material anpassat för olika målgrupper. Innehållet är inspirerande, aktuellt och utgår från de globala målen. Det finns både bredd och djup i denna gedigna pedagogledda plattform där utställningen görs tillgänglig och kommer till dig var du än befinner dig.

Läs bidraget i sin helhet: Bidrag Human Nature skola

Röstningen
Röstningen sker i samband med föreningens årsmöte eller via mail till priset@fuism.se, från och med att finalisterna har tillkännagetts till slutet av mars. Det är inte möjligt att rösta på en verksamhet man själv arbetat i eller som finns på samma kulturinstitution som man arbetar. Alla medlemmar har en röst var. Institutionsmedlemmar har alltså en röst per institution. Varmt välkommen med din/er röst!