Röstning Årets Pedagogiska Pris 2019: De tre finalisternas presentationer

Röstning Årets pedagogiska pris 2019

Nu är det dags för dig som medlem i FUISM att lägga din röst på den du tycker ska vinna Årets pedagogiska pris 2019.

Röstningen brukar ske i samband med föreningens årsmöte men på grund av rådande situation så är det enbart via mail till priset@fuism.se

Alla medlemmar har en röst var. Institutionsmedlemmar har alltså en röst per institution. Varmt välkommen med din/er röst!

Röstningen pågår från och med den 18 maj till och med den 15 juni. Det är inte möjligt att rösta på en verksamhet man själv arbetat i eller som finns på samma kulturinstitution som man arbetar. 

Motiveringarna till de tre finalisterna i Årets pedagogiska pris 2019

 

Koldioxidteater, Västmanlands läns museum:

koldioxid

Ett modigt projekt där de medverkande trots sina olika bakgrunder deltar på lika villkor utifrån ett lokalhistoriskt perspektiv och museets samlingar. Tillsammans utforskar deltagarna globala och samtida utmaningar där estetiska metoder och processer bidrar till lärande, fördjupning och spännande möten. Deltagarna vittnar om att de gått från fakta till handling och förändring.

Läs bidraget i sin helhet: Bidrag Koldioxidteater

 

 

 

Sociala medier, Livrustkammaren:

sociala medier

Med humor som metod når Livrustkammarens sociala medier ut brett och har både vidgat sin publik och sänkt trösklarna till historien. Genom att kommentera samtiden görs det förflutna dagsaktuellt samtidigt som de egna samlingarna synliggörs. Allt med syfte att skapa ett intresse för historia hos besökaren.

Läs bidraget i sin helhet: Bidrag Livrustkammarens sociala medier

 

 

 

Human Nature skola, Världskulturmuseerna:

Human-Nature-skola_bild

Här har forskare kopplats samman med skolan genom ett genomarbetat och lättillgängligt material anpassat för olika målgrupper. Innehållet är inspirerande, aktuellt och utgår från de globala målen. Det finns både bredd och djup i denna gedigna pedagogledda plattform där utställningen görs tillgänglig och kommer till dig var du än befinner dig.

Läs bidraget i sin helhet: Bidrag Human Nature skola