Vinnare 2016: Välkommen till min plats

Vinnare av årets pedagogiska pris 2016 är Välkommen till min plats, Stockholmkällan & Wikimedia 

Vinnare 2016

 

Vinnarna tillkännagavs 25 april 2017 på Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte i Södertälje.
FUISM, Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer, delade ut priset för sjunde året i rad. Genom
priset vill föreningen lyfta inspirerande och framgångsrika pedagogiska projekt.

Motivering:

Projektet gör källor och källmaterial tillgängliga, begripliga,
meningsfulla och användbara för unga.

Med närmiljön och den egna platsen som
utgångspunkt undersöks dåtid, nutid och framtid.

”Välkommen till min plats” är ett nära samarbete mellan skola och
kulturinstitution, med väl genomarbetade metoder
utvecklade för att delas och användas av många.

Läs mer om bidraget  här: Bidrag Välkommen till min plats, Stockholmskällan