NAME – Nordic Associations for Museum Education

Vad är NAME?

NAME är namnet på ett nordiskt nätverk som består av museipedagogiska föreningar i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. FUISM – den svenska föreningen för museipedagogiskt utvecklingsarbete har varit med i nätverket i drygt två år. Det började med ett förslag från Danmark om att göra en publikation. Därefter tog Finland över stafettpinnen och med hjälp av medel från Nordisk Kulturfond kunde representanter för föreningarna träffas i Helsingfors. Det mötet resulterade i en ansökan om ytterligare medel för att göra en gemensam publikation där bra exempel på museipedagogisk verksamhet från Norden sammanställdes. Boken Nordic Inspiration – Fresh approaches to Museum Learning var klar hösten 2015 och har delats ut till medlemmarna i de fem föreningarna, samt spridits till museer och kulturinstitutioner.

NAME cover

Målet med publikationen var att inspirera museipedagoger och andra på museer och kulturinstitutioner. Urvalet gjordes för att visa på den mångfald och expertis som finns hos de nordiska museipedagogerna. Det är en yrkesgrupp vars kunskaper är oerhört användbara, för samhället som helhet och för individen. Genom boken lyfter vi fram och visar på den enorma resurs museipedagogerna utgör, och det fantastiska arbete som bedrivs runt om i Norden.

Boken och samarbetet kring den, utgör nu grunden för NAME – ett nordiskt nätverk. Vi som deltagit i arbetet sökte ytterligare medel och fick nu i våras 20.000 euro. Dessa pengar ska användas för att ytterligare stärka nätverket, bl a genom att undersöka vad medlemmarna har för önskemål och behov när det gäller nätverket. Vi kommer att besöka samtliga länder, för att sprida information om våra respektive länders museipedagogiska arbete och omvärldsbevakning. Vi ska samtidigt fånga upp idéer och önskemål och vidga nätverket så att det kommer fler till nytta. Vi som arbetat med boken och med ansökningarna har lärt oss mycket av av varandra, fått insyn i varandras föreningar och i pedagogiken i respektive land. Det vill vi att alla andra medlemmarn också ska få ta del av. Framtida samarbetsprojekt, diskussionsforum och konferenser är exempel på vad vi vill att nätverket ska kunna bidra till. Vi hoppas att du som medlem vill berätta för oss om dina önskemål, och delta i NAME mer aktivt framöver. För mer information,  besök Facebooksidan Nordic Associations for Museum Education.  Där kan du utbyta erfarenheter och söka samarbeten. Frågor, kommentarer eller framtida idéer på nordiska samarbeten: kontakta FUISM via lena.lindgren@ostergotlandsmuseum.se