Inför beslut ang. stadgeändringar

Här är styrelsens förslag på stadgeändringar med anledning av eventuellt införande av institutionsmedlemskap. Enligt våra stadgar ska förslag på stadgeändringar finnas tillgängliga på föreningens webbplats minst 3 månader före beslutande årsmöte. Förslaget som nu ligger ute kan justeras fram till … Fortsätt läsa Inför beslut ang. stadgeändringar