Vårmöte

I år sammanfaller vårt årsmöte med Sveriges museers vårmöte i Karlstad!


Dag och tid: 23 april kl. 10-12.35

Du kan fortfarande anmäla dig till det digitala årsmötet!

https://forms.gle/RsVsAJjho7QoxvQj6

10.00-10:30 registrering och fika
10:30-11:30 årsmöte
11.30-12.15 paus/lunch.
12.15-12.35 digitalt föredrag med Max Liljefors.

Om ni har motioner eller övriga frågor ska de vara styrelsen till handa senast 2 veckor innan årsmötet, alltså den 9/4. Ni kan skicka dem via mail till info@fuism.se.


Fokus på pedagogik är FUISM:s satsning på ett årligt endagsarrangemang. Dagen är tänkt som en kvalificerad fortbildning och vill bland annat koppla utveckligen av museipedagogisk verksamhet till forskning inom universitet och högskolor. Fokus på pedagogik ska vara ett komplement till den årliga konferensen och samordnas med föreningens årsmöte.