Årets vinnare

Vinnare 2022

Nobelprismuseet har vunnit Årets pedagogiska pris för projektet ”Forskarhjälpen”.

Juryns motivering:
”Genom en mycket ambitiös satsning skapas en brygga mellan vuxenvärlden och skolvärlden. Att ungdomarna får vara delaktiga i ett forskningsprojekt skapar en känsla av att bli tagen på allvar och kunna bidra på riktigt.

Projektet går att inspireras av och genomföras på många nivåer, i både större och mindre skala. Det visar på hur ett samarbete mellan museum och universitet kan ge långtgående positiva effekter.”

Utdelning av priset på Sveriges Museers Vårmöte i Västerås

Totalt nominerades 17 pedagogiska projekt. Av dessa valde FUISM:s styrelse ut tre finalister:
• ”Forskarhjälpen” – Nobelprismuseet
• ”Lunchpaus” – Göteborgs konstmuseum
• ”Tassa genom Falun – En historieskattjakt” – Dalarnas museum

En jury bestående av Erik Roupe och Emma Friberg från FUISM:s styrelse och förra årets vinnare Frida Bowallius från Hallwylska museet, utsåg efter intervjuer med varje finalist och överläggningar, Nobelprismuseet till vinnare.

Läs mer på https://nobelprizemuseum.se/skola/forskarhjalpen/

Kontakt Nobelprismuseet: Anna Ålanderanna.alander@nobelprize.org