Om FUISM

FUISM är en ideell föreninge som bildades 1971 och har sedan dess arbetat med att stärka musei- och kulturpedagogiskt arbete på olika sätt. Föreningen är öppen för alla som arbetar med pedagogisk verksamhet vid museer och andra kulturinstitutioner. Även personer med anknytning till föreningens intresseområden; pedagogik, förmedling, publikarbete, lärande etc. kan söka medlemskap.

FUISM välkomnar även studenter och erbjuder medlemskap i föreningen till halva priset. Ordinarie medlemskap kostar 300 kr/år och studenter betalar 150 kr/år. Föreningen har cirka 250 medlemmer.

FUISM arrangerar årligen möten, konferenser och seminarier för fortbildning och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. Varje år delar FUISM ut priset för ”Årets pedagogiska projekt”. Genom pristävlingen vill FUISM lyfta fram nyskapande och framgångsrika projekt inom branschen.