Årets pedagogiska pris

pedagogiskaprisobstillfallig

Nu är det dags att nominera till Årets pedagogisk pris 2018!

Du kan nominera ett bidrag fram till och med 22 januari 2019. Styrelsen väljer sedan ut tre bidrag som går vidare till final. På årsmötet i vår eller via mejl röstar sedan FUISM:s medlemmar fram en vinnare. Priset tillkännages och delas ut under festliga former under Sveriges museers vårmöte 2019 i Östersund. FUISM vill med priset synliggöra och skapa uppmärksamhet kring pedagogisk verksamhet och projekt som på går på Sveriges museer och andra kulturinstitutioner.

Genom pristävlingen ”Årets pedagogiska pris” lyfter FUISM varje år fram inspirerande pedagogiska verksamheter som bedrivs på svenska museer och kulturinstitutioner. Syftet med priset är att uppmuntra pedagogiskt verksamma i kultursektorn att dela sina erfarenheter och lära av varandra. Alla som vill kan nominera verksamheter och projekt, man behöver inte vara medlem i FUISM.   

 Kriterier för urvalet till finalister:

  • Att det är en pedagogisk verksamhet som bedrivs på eller i samarbete med en kulturinstitution. 
  • Att verksamheten eller projektet har ett tydligt formulerat syfte, mål, innehåll och resultat 
  • Att den pedagogiska metoden förklaras och beskrivs 

 Styrelsens definition av ”inspirerande” är verksamheter som genom syfte, mål och innehåll är nyskapande och/eller ger exempel på väl fungerande pedagogiska verktyg som kan användas av fler. 

Så här enkelt nominerar du ett bidrag:

Fyll i e-enkäten nedan, bifoga gärna foton och klicka sedan på rutan längst ner för att skicka in din nominering till oss. Vi är särskilt intresserade av att du lyfter fram den pedagogiska metoden, samt motiverar varför just denna verksamhet eller projekt ska få Årets pedagogisk pris 2018. 

OBS! NOMINERINGSPERIODEN AVSLUTAD 22 JANUARI, FORMULÄRET STÄNGT

Fyll i formuläret för att skicka in ditt bidrag till Årets pedagogiska pris 2018:


Så snart någon ur FUISMs styrelse noterat att ditt bidrag inkommit får du ett svarsmail från oss. På så vis får du ett kvitto på att vi mottagit ditt bidrag.

Hur går det till?

Att ta fram tre finalister – ett styrelsearbete
När nomineringstiden är över får alla styrelsens medlemmar i uppdrag att läsa de inkomna nomineringarna. Till styrelsemötet i februari har alla styrelsens medlemmar valt ut tre av sina favoriter. Vid mötet presenterar varje medlem sina favoriter och motiverar sina val.  Styrelsen röstar sedan fram de tre finalisterna. Om en styrelsemedlem arbetat i den nominerade verksamheten eller på samma kulturinstitution får hen lämna rummet när det nominerade bidraget diskuteras. Det är förbjudet att rösta på sin egen verksamhet/institution.    

Priset
Priset är framförallt en hedersutmärkelse och bekräftelse från branschen. Vinnarna får dessutom ett inramat diplom och en blomma eller liknande.  

Röstningen
Röstningen sker i samband med föreningens årsmöte eller via mail till priset@fuism.se, från och med att finalisterna har tillkännagetts till slutet av mars. Det är inte möjligt att rösta på en verksamhet man själv arbetat i eller som finns på samma kulturinstitution som man arbetar.

Kommunikation med nominerade, finalister och vinnare
Ansvarig för årets pedagogiska pris ringer upp och meddelar finalisterna om att de gått vidare till final. Efter omröstningen kontaktas också vinnaren på telefon och informeras om att beskedet ska hållas hemligt fram till prisutdelningen. Övriga finalister få också information om att de inte vunnit, men att de ska hålla detta hemligt.

Välkommen att nominera via e-anmälan ovan!

Susanna Zidén
Ordförande i FUISM

flogo