Arkiv

Tidigare vinnare av Årets Pedagogiska pris:

Vinnare  2019

Social medier, Livrustkammaren:

sociala medier

Med humor som metod når Livrustkammarens sociala medier ut brett och har både vidgat sin publik och sänkt trösklarna till historien. Genom att kommentera samtiden görs det förflutna dagsaktuellt samtidigt som de egna samlingarna synliggörs. Allt med syfte att skapa ett intresse för historia hos besökaren.

Läs bidraget i sin helhet: Bidrag Livrustkammarens sociala medier

 

Vinnare  2018

Spelar roll – Forum för levande historia

åpfuismI Spelar roll lyfts åskådarrollen fram i ljuset. Ett väl genomarbetat pedagogiskt program som visar att den som inte ingriper legitimerar övergrepp. Genom kunskap och reflektion ges eleverna verktyg för att förstå att olika möjligheter till agerande finns och att individens val att agera spelar roll.

Läs bidraget i sin helhet: Bidrag Spela roll

Vinnare 2017

Med bilden till språket, Marinmuseum

med bilden till språketI Marinmuseums projekt ”Med bilden till språket” skapas ett intressant och oväntat möte över generations-, språk- och kulturgränser. Det pedagogiska konceptet är fritt och öppet, då bildgestaltning blir utgångspunkt för samtal mellan nyanlända ungdomar och marinofficerare. Här förverkligas ambitionen att göra museet till ett rum för dialog och möten.

Läs bidraget i sin helhet: Bidrag Med bilden till språket

Vinnare 2016

Välkommen till min plats, Stockholmkällan, Stockholm 

stockholmskällan(Foto: Sofia Dahlquist, Stockholmskällan)

”I projektet Min plats undersöks dåtid, nutid och framtid med den välbekanta platsen som utgångspunkt för nyskapande. En genomarbetad metod, lätt att applicera för alla, värd att uppmärksammas.”

Läs bidraget i sin helhet: Bidrag Välkommen till min plats, Stockholmskällan

Vinnare 2015

Face the facts – Arbetets museum

facethef

Projektet når en målgrupp som vanligen står långt ifrån museer och kulturinstitutioner. Genom kloka val av samarbetspartners, stort engagemang, tålamod och gott om tid har ni byggt upp det engagemang och ömsesidiga förtroende som krävs för att skapa delaktighet på riktigt. Face the Facts är ett modigt och öppet projekt som i grunden förändrar både museer och människors liv.

Läs bidraget i sin helhet: Face The Facts

 

Vinnare 2014

Projektet Ankomsten – Bror Hjorths Hus, Uppsala

11133832_882102158517456_7352247142565747025_n

En lyckad kombination av bild, ord och möten, där metoden är tydlig och enkel och respekten för allas lika värde känns självklar. Genom att berätta om ankomsten till ett främmande land, med inspiration från fantastiska bilder ur Shaun Tans prisbelönta bok, kopplat till skapandet av egna bilder ges mervärden i lärandet som för långt bortom ett ökat ordförråd i svenska.

Läs bidraget i sin helhet: Ankomsten

Vinnare 2013

Projektet Hembygd – någonstans i Sverige ”Plattformen”, Rot produktion

hembygd

Ett gediget pedagogiskt projekt som sätter de ungas tankar och perspektiv i främsta rummet. Varje bild och inlägg är unikt, samtidigt växer en tydlig bild av dagens Sverige fram genom plattformens helhet. Arbetet har startat i det lilla, nära och bekanta för att sedan lyfta till de stora angelägna frågorna som makt, flykt och fördomar. Frågorna som projektet väcker känns både relevanta och aktuella. Ett projekt med hjärta där målgruppens delaktighet och engagemang berör.

Läs bidraget i sin helhet: Hembygd