Tidigare finalister

De tre finalisterna 2016

På salongen, Kvinnohistoriskt museum, Umeå

”Ett innovativt projekt som i en inkluderande ny miljö tillsammans med en oväntad samarbetspartner sätter ljus på tidigare osynliggjord historia. På ett inbjudande sätt fyller På salongen ut glappen och bidrar bidrar till en mer rättvis och mångfacetterad historieskrivning

Läs mer här: Bidrag På salongen, Kvinnohistoriskt museum

Välkommen till min plats, Stockholmkällan, Stockholm 

”I projektet Min plats undersöks dåtid, nutid och framtid med den välbekanta platsen som utgångspunkt för nyskapande. En genomarbetad metod, lätt att applicera för alla, värd att uppmärksammas.”

Läs mer här: Bidrag Välkommen till min plats, Stockholmskällan

Megamind funkis, Tekniska museet, Stockholm

” Megamind funkis är en helhjärtad satsning på tillgänglighet. Med en gedigen kunskapsbas, initierat och inbjudande tas olikheter tillvara och görs till styrkor.”

Läs mer här: Bidrag Megamind Funkis, Tekniska museet

De tre finalisterna 2015

Face the facts – Arbetets museum

Projektet når en målgrupp som vanligen står långt ifrån museer och kulturinstitutioner. Genom kloka val av samarbetspartners, stort engagemang, tålamod och gott om tid har ni byggt upp det engagemang och ömsesidiga förtroende som krävs för att skapa delaktighet på riktigt. Face the Facts är ett modigt och öppet projekt som i grunden förändrar både museer och människors liv.

Projektpresentation Face the Facts: Face The Facts

Kottepromenaderna – konstavdelningen Halmstads kommun

En bok som blir en promenad, som blir skapande verksamhet som blir till konstsamling.  Detta projekt bjuder på lekfulla sätt in små barn att erövra konst i det offentliga rummet. Genom Kotteprojektet visar Konstavdelningen i Halmstads kommun att barnen tas på allra största allvar och att många små delar tillsammans kan bli något stort.

Projektpresentation Kottepromenaderna: Kottepromenaderna

Playground – Världskulturmuseet

En symbios mellan ett pedagogiskt projekt och en utställning där förändring och utveckling pågår under hela utställningstiden.  En interaktiv utställning skräddarsydd för skolor som på normkreativa sätt synliggör det osynliga. Projektet Playground är ett angeläget projekt som utmanar invanda tankemönster och sätter spår hos människor långt efter utställningsbesöket

Projektpresentation Playground: Playground

De tre finalisterna 2014

Totalt 13 projekt kom in som förslag till Årets pedagogiska projekt 2014. Av dessa har FUISM:s styrelse valt ut följande tre finalister:

1. Projektet Ankomsten – Bror Hjorths Hus, Uppsala

En lyckad kombination av bild, ord och möten, där metoden är tydlig och enkel och respekten för allas lika värde känns självklar. Genom att berätta om ankomsten till ett främmande land, med inspiration från fantastiska bilder ur Shaun Tans prisbelönta bok, kopplat till skapandet av egna bilder ges mervärden i lärandet som för långt bortom ett ökat ordförråd i svenska.

2. Idrottens kroppsideal – synen på kroppen under 3000 år – Medelhavsmuseet och Riksidrottsmuseet, Stockholm

Ett innovativt samarbete mellan två museer har gett elever möjlighet att undersöka kroppen och dess funktion inom idrotten på ett ämnesövergripande sätt. Genom att ta avstamp i ett historiskt material görs nutidens kroppsideal synliga och en praktisk workshop kompletterar bearbetningen av ideal och normer utifrån genus, etnicitet och sexuell läggning.

3. Malmska valen – Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs stadsmuseum

Med teknikens hjälp kopplas arkivmaterial och konstnärliga uttrycksformer samman och museet når utanför musiebyggnadens väggar. Genom användandet av historiskt material i en app, ges liv åt en bortglömd historia, samtidigt som konstnärliga uttrycksmedel stimulerar och vidgar våra sinnen och ger en helhetsupplevelse i stadsrummet för alla som vill ta del av den.

Följande 10 projekt har kommit på en fjärde placering:

 • Novalunda – Örnsköldsviks museum och konsthall
 • Miljonstories – Historiska museet
 • Berättelser om flykt – Sörmlands museum
 • Lilla stadsmuseet i Eskilstuna – Esiklstuna stadsmuseum
 • Hammarkullen barnkarneval – Röhsska museet
 • Lästräffar med Labans – Livrustkammaren
 • Flippat museum – Kungliga myntkabinettet
 • Konstakuten – Gotlands museum
 • HBTQ ur ett historiskt perspektiv – Hägnan
 • Lärande i omgivningen: Historiehuset m fl

 

De tre finalisterna 2013

Av alla de 24 nominerade pedagogiska projekten har FUISM: styrelse valt ut tre finalister.

1. Möten med minnen, Nationalmuseum och Alzheimerfonden

Att konst och föremål väcker minnen och associationer med dementa som målgrupp känns både relevant och angeläget. Ett enkelt upplägg där fokus ligger på dialog och lyhördhet. När samtalen och sinnesintrycken leder till att ljuset i ett annars släckt öga tänds blir vi berörda. Dessutom är det roligt att lyfta fram ett stort och utbrett museipedagogiskt projekt med en väletablerad extern sammarbetspart och en omfattande spridning. Mer om projektet här.

2. Extra Allt, Länsmuseet Gävleborg

Ett litet projekt som växer sig stort. Extra allt berör och engagerar på många plan. Ett pedagogiskt projekt som lyfter och ger röst åt en marginaliserad grupp, barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Med avstamp i en utställning har man genom målgruppens delaktighet, metodutveckling och långsiktighet nått fram till en ny utställning – Extra Allt. Som bonus har man gjort en folkbildningsinsats som både stärker gruppens självkänsla samtidigt som den raserar fördomar. Mer om projektet här.

3. Projektet Hembygd – någonstans i Sverige ”Plattformen”, Rot produktion

Ett gediget pedagogiskt projekt som sätter de ungas tankar och perspektiv i främsta rummet. Varje bild och inlägg är unikt, samtidigt växer en tydlig bild av dagens Sverige fram genom plattformens helhet. Arbetet har startat i det lilla, nära och bekanta för att sedan lyfta till de stora angelägna frågorna som makt, flykt och fördomar. Frågorna som projektet väcker känns både relevanta och aktuella. Ett projekt med hjärta där målgruppens delaktighet och engagemang berör. Mer om projektet här.

 

Följande 21 projekt har kommit på en fjärde placering:

 • Best of Elisabeth Ohlson Wallin, Rydals museum
 • Bland spöken & helgon, Köpings Museum och Köpings Turistbyrå
 • Dömda, Världskulturmuseerna och Nordiska folkhögskolans Teaterskola
 • Drakel och Viggos audioguide, Flygvapenmuseum
 • Forskarhjälpen 2013, Nobelmuseums
 • Framtidsland – den flytande staden, Arbetets museum
 • Gränslöst, Historiska museet
 • HEJ!, Postmuseum
 • Jobbcirkus, Arbetets museum
 • Kliv in i historien, Livrustkammaren
 • Konst och kunskap med Kållekärrs förskola, Nordiska Akvarellmuseet
 • LADDAT, Eskilstuna stadsmuseum
 • Många vägar till fred, Nobelmuseet
 • Min stad om 100 år! Västerås konstmuseum och Herrgärdsskolan
 • Museum Museum, Moderna Museet
 • SALT!, Klostret i Ystad, Österlens museum, Trelleborgs museum och föreningen Attention i Trelleborg
 • Spelar roll, Forum för levande historia
 • Skolan möter hantverket, Skansen
 • Statarungar och herrskapsbarn, Eskilstuna stadsmuseum
 • Superhjältar på skolan, Bror Hjorts Hus
 • 1001 Inventions, Värmlands Museum