Kontakta styrelsen

FUISM styrelse 2022

ORDFÖRANDE
Emma Friberg

Ståhl Collection AB
Garvaregatan 4C
602 21 Norrköping
E-post: emma.friberg@stahl.se
Tel: är 070- 21 30 610

SEKRETERARE
Sofia Pettersson

Rackstadmuseet
Kungsvägen 11, 67141 Arvika
E-post: sofia@rackstadmuseet.se
tel: 0735-226545

KASSÖR
Madeléne Beckman
ArkDes (Statens centrum för arkitektur och design)
Exercisplan 4
111 49 Stockholm
E-post: madelene.beckman@arkdes.se
Tel: 0733-68 33 25

MEDLEMSANSVARIG
Thérese Wijkander

Tekniska Museet
Museivägen 7
115 27 Stockholm
E-post: therese.wijkander@tekniskamuseet.se
Tel: 08-450 56 41

KONTAKTPERSON REGION NORD (Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland)
Sofia Eriksson Bergström

Västernorrlands museum
Murbergsvägen 31
871 50 Härnösand
E-post: sofia.eriksson-bergstrom@vnmuseum.se
Tel: är 073-094 55 92

KONTAKTPERSON REGION STOCKHOLM-GOTLAND
Eric Östergren
VRAK
Djurgårdsstrand 17
115 21 Stockholm
E-post: eric.ostergren@outlook.com

KONTAKTPERSON REGION MELLAN (Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland)
Erik Berggren
Västmanlands läns museum
Karlsgatan 2
722 14 Västerås
E-post: erik.berggren@regionvastmanland.se
Tel: 021-39 32 57

KONTAKTPERSON REGION VÄST (Jönköping, Västra Götaland, Värmland, Halland)
Elisabeth Lindstrand
Röhsska museet
Vasagatan 37-39,
411 37 Göteborg
E-post: elisabeth.lindstrand@kultur.goteborg.se
Tel: 0735 65 82 98

KONTAKTPERSON REGION SYD (Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Skåne)
Anna Norberg
Ystads konstmuseum / Bästa Biennalen
St Knuts torg
271 80 Ystad
E-post:
anna.norberg@ystad.se
Tel:
073-230 83 75

ANSVARIG ÅRETS PEDAGOGISKA PRIS & ARKIV
Erik Roupe
Malmö Museer
Kulturförvaltningen
205 80 Malmö
E-post: erik.roupe@malmo.se
Tel: 0708-35 44 36

ANSVARIG WEBB OCH SOCIALA MEDIER
Ellen Hallgren
Historiska museet, SHM
Narvavägen 13-17
114 84 Stockholm
E-post: ellen.hallgren@shm.se
Tel: 076-851 72 51

SUPPLEANTER

Vera Zherdev
Jönköpings länsmuseum
Dag Hammarskjölds plats 2
55322 Jönköping
E-post: vera.zherdev@jkpglm.se
Tel: 036-301878

Ola Lundin
Trelleborgs museer
Stortorget 1
231 43 Trelleborg
E-post: ola.lundin@trelleborg.se
Tel: 0410 – 73 30 48

REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANTER
Revisor
Azmara Niguzze, Hallwylska museet

Revisorssuppleanter
Viktoria Berglund
Anna Seidevall-Byström, Stockholms stadsmuseum

VALBEREDNING

Malin Wahl, Sveriges Fängelsemuseum
Karin Jonsson, Umeå konsthall
Elisabeth Corsander, Bohusläns museum