Kontakta styrelsen

FUISM styrelse 2022

ORDFÖRANDE
Emma Friberg

Ståhl Collection AB
Garvaregatan 4C
602 21 Norrköping
E-post: emma.friberg@stahl.se
Tel: är 070- 21 30 610

SEKRETERARE
Sofia Pettersson

Rackstadmuseet
Kungsvägen 11, 67141 Arvika
E-post: sofia@rackstadmuseet.se
tel: 0735-226545

KASSÖR
Madeléne Beckman
ArkDes (Statens centrum för arkitektur och design)
Exercisplan 4
111 49 Stockholm
E-post: madelene.beckman@arkdes.se
Tel: 0733-68 33 25

MEDLEMSANSVARIG
Maria Malmberg Wallin
Bror Hjorts hus
Norbyvägen 26
752 39 Uppsala
E-post: maria@brorhjortshus.se
Tel: 018-567031

KONTAKTPERSON REGION NORD (Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland)
Annika Svonni Josbrant

Norrbottens museum
Storgatan 2
972 38 Luleå
E-post: annika.svonni-josbrant@norrbotten.se
Tel: 070- 557 07 33, 070-5150788

KONTAKTPERSON REGION STOCKHOLM-GOTLAND
Marcus Rist
Judiska museet
Själagårdsgatan 19
Gamla Stan, Stockholm
E-post: marcus.rist@judiskamuseet.se
Tel: 072-2099059

KONTAKTPERSON REGION MELLAN (Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland)
Erik Berggren
Västmanlands läns museum
Karlsgatan 2
722 14 Västerås
E-post: erik.berggren@regionvastmanland.se
Tel: 021-39 32 57

KONTAKTPERSON REGION VÄST (Jönköping, Västra Götaland, Värmland, Halland)
Vera Zherdev
Jönköpings länsmuseum
Dag Hammarskjölds plats 2
55322 Jönköping
E-post: vera.zherdev@jkpglm.se
Tel: 036-301878

Elisabeth Lindstrand (Föräldraledig)
Röhsska museet
Vasagatan 37-39,
411 37 Göteborg
E-post: elisabeth.lindstrand@kultur.goteborg.se
Tel: 0735 65 82 98

KONTAKTPERSON REGION SYD (Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Skåne)
Anna Norberg
Ystads konstmuseum / Bästa Biennalen
St Knuts torg
271 80 Ystad
E-post:
anna.norberg@ystad.se
Tel:
073-230 83 75

ANSVARIG ÅRETS PEDAGOGISKA PRIS & ARKIV
Erik Roupe
Malmö Museer
Kulturförvaltningen
205 80 Malmö
E-post: erik.roupe@malmo.se
Tel: 0708-35 44 36

ANSVARIG WEBB OCH SOCIALA MEDIER
Karin Viktoria Johansdotter
Österängens Konsthall
Birkagatan 8
554 65 Jönköping
E-post: karin.v.johansdotter@hotmail.com
Tel: 0762-348191

SUPPLEANTER

Ola Lundin
Trelleborgs museer
Stortorget 1
231 43 Trelleborg
E-post: ola.lundin@trelleborg.se
Tel: 0410 – 73 30 48

REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANTER
Revisor
Viktoria Berglund

Revisorssuppleanter
Anna Seidevall-Byström, Stockholms stadsmuseum

VALBEREDNING
Karin Jonsson, Umeå konsthall
Therese Wijkander, Tekniska museet