Protokoll och verksamhetsberättelse

Protokoll Årsmöten

Protokoll årsmöte 7 mars 2011

Protokoll årsmöte 13 mars 2012

Protokoll årsmöte 11 mars 2013

Protokoll årsmöte 10 mars 2014

Protokoll årsmöte 9 mars 2015

Protokoll årsmöte 14 mars 2016

Protokoll årsmöte 13 mars 2017

Protokoll årsmöte 12 mars 2018 Bilagor: Resultat- och balansrapport Röstlängd

Protokoll årsmöte 25 mars 2019 Bilaga: Resultat- och balansrapport 2018

Protokoll extrastämma 15 oktober 2019

Protokoll årsmöte 3 juni 2020  Bilaga: Resultat- och balansrapport 2019 4 deltagarlista

Protokoll årsmöte 15 mars 2021 Bilaga: Valberedningens förslag 2021.pdf

Protokoll årsmöte 23 april 2023 Bilaga: Valberedningens förslag 2023

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2019 Bilaga: Resultat- och balansrapport 2019 4

Verksamhetsberättelse 2020 Bilaga: Resultat- och balansrapport 2020

Verksamhetsberättelse 2021 Bilaga: Resultat- och balansrapport 2021

Verksamhetsberättelse 2022 Bilaga: Resultat- och balansrapport 2022

Konstituerande möten

Konstituerande styrelsemöte 14 mars 2016

Konstituerande styrelsemöte 13 mars 2017

Konstituerande styrelsemöte 12 mars 2018

Konstituerande styrelsemöte 25 mars 2019

Konstituerande styrelsemöte 3 juni 2020

Konstituerande styrelsemöte 15 mars 2021

Styrelsemöten verksamhetsåret 2018

Protokoll styrelsemöte 9 april 2018

Protokoll styrelsemöte 14 maj 2018

Protokoll styrelsemöte 11-12 juni 2018

Protokoll styrelsemöte 3 september 2018

Protokoll styrelsemöte 1 oktober 2018

Protokoll styrelsemöte 5 november 2018

Protokoll styrelsemöte 3 december 2018

Styrelsemöten verksamhetsåret 2019

Protokoll Styrelsemöte 7-8 februari

Protokoll Styrelsemöte 1 april

Protokoll Styrelsemöte 6 maj

Protokoll Styrelsemöte 17-18 juni

Protokoll styrelsemöte 26 augusti 2019

Protokoll Styrelsemöte 23 september

Protokoll styrelsemöte 21 oktober 2019

Protokoll styrelsemöte 18 november 2019

Protokoll Styrelsemöte 16 december

Styrelsemöten verksamhetsåret 2020

Protokoll fysiskt styrelsemöte 30 och 31 januari 2020

Protokoll styrelsemöte 10 februari 2020

Protokoll styrelsemöte 9 mars

Protokoll extra styrelsemöte ang stämman 16 mars

Protokoll styrelsemöte 6 april 2020

Protokoll styrelsemöte 4 maj 2020

Protokoll styrelsemöte 4 juni

Protokoll styrelsemöte 31 augusti

Protokoll styrelsemöte 28 september

Protokoll styrelsemöte 23 november

Protokoll styrelsemöte 14 dec

Styrelsemöten verksamhetsåret 2021

Protokoll utökat styrelsemöte januari 2021

Protokoll styrelsemöte 8 feb 2021

Protokoll styrelsemöte 8 mars 2021

Protokoll styrelsemöte 12 april 2021

Protokoll styrelsemöte 10 maj 2021

Protokoll styrelsemöte 14 juni 2021

Protokoll styrelsemöte 6 september 2021

Protokoll styrelsemöte 4 oktober 2021

Protokoll styrelsemöte 8 november 2021

Protokoll styrelsemöte 6 december 2021

Styrelsemöten verksamhetsåret 2022

Protokoll utökat styrelsemöte 31 januari 1 februari