Konstpedagogiskt nätverksträff i Umeå, måndag 25/4 2016

Välkommen med en första träff för Konstpedagogiskt nätverk i norr!
 
Måndag 25 april 2016
Plats: Bildmuseets bildverkstad
Tema: Att jobba med konstpedagogik och integration.
 
Fullständigt program, anmälan och info hittar du här: Inbjudan Konstpedagogisk nätverksträff 25 april