Kontakta styrelsen

FUISM styrelse 2022

ORDFÖRANDE
Karin Jonsson
Bildmuseet, Konstnärligt campus
Umeå universitet
901 87 Umeå
E-post: karin.jonsson@bildmuseet.umu.se
Tel: 072-503 98 09 eller 070-201 96 71

SEKRETERARE
Linn Nyberg Ekengren
Statens Museer för världskultur/Världskulturmuseet
Världskulturmuseet
Box 5303
402 27 Göteborg
E-post: linn.ekengren@varldskulturmuseerna.se
Tel: 010-456 11 64

KASSÖR
Azmara Nigusse
Hallwylska museet
Hamngatan 4
111 47 Stockholm
E-post: azmara.nigusse@shm.se
Tel: 08-402 30 81

MEDLEMSANSVARIG
Thérese Wijkander

Tekniska Museet
Museivägen 7
115 27 Stockholm
E-post: therese.wijkander@tekniskamuseet.se
Tel: 08-450 56 41

KONTAKTPERSON REGION NORD
Sofia Eriksson Bergström

Västernorrlands museum
Murbergsvägen 31
871 50 Härnösand
E-post: sofia.eriksson-bergstrom@vnmuseum.se
Tel: är 073-094 55 92

KONTAKTPERSON REGION MELLAN (Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland)
Emma Friberg

Ståhl Collection AB
Garvaregatan 4C
602 21 Norrköping
E-post: emma.friberg@stahl.se
Tel: är 070- 21 30 610

KONTAKTPERSON REGION STOCKHOLM-GOTLAND

Ellen Hallgren
Historiska museet, SHM
Narvavägen 13-17
114 84 Stockholm
E-post: ellen.hallgren@shm.se
Tel: 076-851 72 51

KONTAKTPERSON REGION VÄST (Jönköping, Västra Götaland, Värmland, Halland)
Elisabeth Corsander
Bohusläns museum
Box 403
451 19 Uddevalla
E-post: elisabeth.corsander@bohuslansmuseum.se
Tel: 0522-65 65 31

KONTAKTPERSON REGION SYD (Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Skåne)
Anna Norberg
Ystads konstmuseum / Bästa Biennalen
St Knuts torg
271 80 Ystad
E-post:
anna.norberg@ystad.se
Tel:
073-230 83 75

ANSVARIG ÅRETS PEDAGOGISKA PRIS & ARKIV
Erik Roupe
Malmö Museer
Kulturförvaltningen
Erik Roupe
Malmö Museer
205 80 Malmö
E-post: erik.roupe@malmo.se
Tel: 0708-35 44 36

ANSVARIG WEBB OCH SOCIALA MEDIER
Ellen Hallgren
Historiska museet, SHM
Narvavägen 13-17
114 84 Stockholm
E-post: ellen.hallgren@shm.se
Tel: 076-851 72 51

SUPPLEANTER

Vera Zherdev
Jönköpings länsmuseum
Dag Hammarskjölds plats 2
55322 Jönköping
E-post: vera.zherdev@jkpglm.se
Tel: 036-301878

Malin Wahl
Sveriges Fängelsemuseum
Hamiltongatan 3
802 66 Gävle
E-post: malin.wahl@fangelsemuseet.se
Tel: 076-322 72 06

Eric Östergren 
VRAK
Djurgårdsstrand 17
115 21 Stockholm
E-post: eric.ostergren@outlook.com
Tel:
 

REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANTER
Revisor
Sandra Eklund, föräldraledig fritids- och dramapedagog

Revisorssuppleanter
Viktoria Berglund
Madeléne Beckman, Arkdes

VALBEREDNING

Åsa Adolfsson, Umeå konsthall
Josefine Ottosson, Jönköpings länsmuseum
Åsa Thunström, Forum för levande historia