Våra mål

  • att skapa och stärka kontaktnät bland kollegor inom det museipedagogiska fältet, i Sverige och internationellt
  • att öka och sprida kunskap om museipedagogik
  • att stärka museipedagogikens ställning

För att uppnå dessa mål arbetar föreningen med:

  • Årligt seminarium – fokus på pedagogik
  • Årlig konferens på aktuella teman
  • Regionträffar
  • Opinionsbildning och myndighetskontakter