Höstkonferens

Höstkonferens 2023

Varje år arrangerar FUISM en höstkonferens för föreningens medlemmar. Syftet med konferensen är att ta upp kulturpedagogiska frågor genom seminarium, föreläsningar, studiebesök och debatter.