Årets pedagogiska pris

pedagogiskaprisobstillfallig

Genom pristävlingen ”Årets pedagogiska pris” lyfter FUISM varje år fram inspirerande*
pedagogiska verksamheter/projekt som bedrivs på svenska museer och kulturinstitutioner. Syftet med priset är att uppmuntra pedagogiskt verksamma i kultursektorn att dela sina erfarenheter och lära av varandra. Alla som vill kan nominera, du behöver inte vara medlem i FUISM.


*Styrelsens definition av ”inspirerande” är verksamheter som genom syfte, mål och innehåll är nyskapande
och/eller ger exempel på väl fungerande pedagogiska verktyg som kan användas av fler.

Vägen till prisutdelning i fyra steg

 1. Nomineringsperioden löper generellt fram till mitten av januari. Nomineringen sker via
  en E-enkät som finns på föreningens webbsida.
 2. Tre finalister väljs ut av styrelsen och presenteras i februari på föreningens webb,
  Facebook samt eventuellt i andra relevanta kanaler.
 3. En jury utser vinnaren av de tre finalisterna.
 4. Vinnaren tillkännages vid en prisutdelning under Riksförbundet Sveriges Museers
  vårmöte.

Kriterier för urvalet till finalister

 • Att det är en pedagogisk verksamhet som bedrivs på eller i samarbete med en
  kulturinstitution.
 • Att verksamheten eller projektet har ett tydligt formulerat syfte, mål, innehåll och resultat.
 • Att den pedagogiska metoden förklaras och beskrivs

Att ta fram tre finalister – ett styrelsearbete

När nomineringstiden är över får alla styrelsens medlemmar i uppdrag att läsa de inkomna
nomineringarna. Till styrelsemötet i januari har alla styrelsens medlemmar valt ut tre av sina
favoriter. Vid mötet presenterar varje medlem sina favoriter och motiverar sina val. Styrelsen röstar sedan fram de tre finalisterna. Om en styrelsemedlem arbetat i den nominerade
verksamheten eller på samma kulturinstitution får hen lämna rummet när det nominerade
bidraget diskuteras. Det är förbjudet att rösta på sin egen verksamhet/institution.

Priset

Priset är framför allt en hedersutmärkelse och bekräftelse från branschen. Vinnarna får
dessutom ett inramat diplom och en blomma eller liknande.

Juryn

Pristagaren utses av en jury bestående av representanter från FUISM:s styrelse, samt förra
årets pristagare. Juryn påbörjar sitt arbete efter att finalisterna utsetts

Kommunikation med nominerade, finalister och vinnare

Ansvarig för årets pedagogiska pris ringer upp och meddelar finalisterna om att de gått vidare
till final. Vinnaren tillkännages under Sveriges Museers Vårmöte

För frågor:
Erik Roupe, ansvarig Årets pedagogiska pris
Mobil: 0708-35 44 36
E-post: erik.roupe@malmo.se


abf