Tips!

De Svenska Historiedagarna är en årligen återkommande konferens som under två dagar innehåller 37 föreläsningar av svenska historieforskare. Konferensen, som i år sker i Lund den 6 – 8 oktober 2023, vänder sig till verksamma inom museivärlden och arkivinstitutionerna, historielärare och en historieintresserad allmänhet. Den tredje dagen erbjuds utflykter till historiskt intressanta platser.

Anmäl fyra personer från samma arbetsplats och betala endast för tre!

Se program och anmälan http://dsh.se

Vinnare av Årets pedagogiska pris!

Vinnare!

Nobelprismuseet har vunnit Årets pedagogiska pris för projektet ”Forskarhjälpen”.

Juryns motivering:
”Genom en mycket ambitiös satsning skapas en brygga mellan vuxenvärlden och skolvärlden. Att ungdomarna får vara delaktiga i ett forskningsprojekt skapar en känsla av att bli tagen på allvar och kunna bidra på riktigt.

Projektet går att inspireras av och genomföras på många nivåer, i både större och mindre skala. Det visar på hur ett samarbete mellan museum och universitet kan ge långtgående positiva effekter.”

Du hittar oss på Vårmötet

Vill du delta i årsmötet?

Lokal: Karlsgatan 2
Dag och tid: tisdag 25 april kl.9-12
Kontaktperson: Karin Jonsson
Anmäl dig till: karin.e.jonsson@umu.se

Det finns också möjlighet att delta digitalt.

Se också till att lyssna till inspirerande och spännande samtal i paneldiskussionen

26 april kl 14:35-15:15

Pedagogens roll i det demokratiska samtalet / FUISM

Pedagoger på museum och konsthallar är den yrkesgrupp som fysiskt möter och tillgängliggör utställningarnas innehåll för en bred publik– med andra ord är det vi pedagoger som skapar förutsättningar för att våra museer och konsthallar blir mötesplatser och demokratiska arenor. När samhället förändras behöver kulturinstitutionerna mer än någonsin sträcka sig ut och verka i och tillsammans med omgivande samhälle. Hur kan ett museum eller konsthall skapa mening för samhällets alla medborgare?

I ett panelsamtal vill FUISM lyfta frågan om hur den pedagogiska aspekten av konst och kultur bidrar till samhället och vilken plats som finns för yrkesrollen i framtiden samt lyfta fram goda exempel. Panelen består av Sofia Lindström Sol som forskar om deltagardrivna processer, Per Nilsson arkeolog, Jennifer Shutzberg museipedagog samt Amelie Tham representant från Fisksätra museum –ett kulturpolitiskt laboratorium som vill knuffa på gränserna för vad ett museum kan vara. Moderator för samtalet är Azmara Nigusse bl a styrelseledamot i FUISM samt verksam inom Genus i museer.

Finalisterna till Årets pedagogiska pris!

Den 23 januari 2023 samlades FUISM:s styrelse på Historiska museet i Stockholm för att välja ut tre finalister av de sjutton nomineringar som hade kommit in till Årets pedagogiska pris 2022.

Styrelsen enades om att utse följande projekt till finalister.

Göteborgs konstmuseum för projektet ”Lunchpaus”

Motivering

Med enkla medel skapas en andningspaus i vardagen som ger publiken möjlighet att stanna upp och reflektera. Lunchpaus visar på hur man kan skapa en bra verksamhet utifrån de förutsättningar som finns internt på museet.
Konceptet är lätt att applicera på andra platser och med andra samlingar som utgångpunkt. Att visningen riktar sig till vuxna ser vi som en tillgång, då detta är en målgrupp som sällan nås av pedagogiska insatser.

Dalarnas museum för projektet ”Tassa genom Falun – En historieskattjakt”

Motivering

På ett lustfyllt och lättillgängligt sätt skapar Tassa genom Falun – En historiejakt en möjlighet att få se staden med nya ögon.
Metoden är enkel och tillgänglig och skapar en ingång till att lära känna platsen och få upp ögonen för alla berättelser en plats kan ha. Det är ett koncept som kan inspirera och tillämpas på fler platser, och även skapa en ingång till och nyfikenhet för museibesök.

Nobelmuseet för projektet ”Forskarhjälpen”

Motivering

Genom en mycket ambitiös satsning skapas en brygga mellan vuxenvärlden och skolvärlden. Att ungdomarna får vara delaktiga i ett forskningsprojekt skapar en känsla av att bli tagen på allvar och kunna bidra på riktigt.
Projektet går att inspireras av och genomföras på många nivåer, i både större och mindre skala. Det visar på hur ett samarbete mellan museum och universitet kan ge långtgående positiva effekter.

Nu tar en jury över arbetet med att utse vinnaren som tillkännages på Sveriges Museers Vårmöte i Västerås den 25 april 2023.

Nomineringen för Årets pedagogiska pris är stängd

Nu kan du äntligen nominera pedagogiska projekt till FUISM:s pris, nomineringen är öppen fram till den 18 januari.

Nominera!

Genom pristävlingen ”Årets pedagogiska pris” lyfter FUISM varje år
fram inspirerande pedagogiska verksamheter som bedrivs på svenska museer
och kulturinstitutioner. Syftet med priset är att uppmuntra pedagogiskt
verksamma i kultursektorn att dela sina erfarenheter och lära av
varandra. Alla som vill kan nominera verksamheter och projekt, man behöver inte
vara medlem i FUISM.

FUISMS HÖSTKONFERENS MÅNDAG DEN 28 NOVEMBER

Kära medlemmar! Tiden går fort och det är redan höst. Här kommer en inbjudan till Höstkonferens men vi vill också passa på att meddela att det snart är dags att nominera bidrag till Årets pedagogiska pris 2022. Nomineringen öppnas den 9 november, börja fundera redan nu!

Varmt välkommen till Höstkonferensen som även detta år blir i både digital och fysisk form. I två av regionerna anordnas fysiska träffar som alla medlemmar i FUISM är välkomna att delta vid oavsett vart du bor. Träffarna blir på Västmanland läns museum samt Västernorrlands läns museum. Dagen innehåller också precis som förra året ett digitalt gemensamt inslag i form av en föreläsning. Föreläsningen går att ta del av tillsammans med kollegor på något av de två museerna eller hemifrån för dig som inte kan resa. Sista anmälningsdag fredag 11 november

Programaktiviteter

I Västerås på Västmanlands läns museum är temat för dagen Objektsteater – En metodworkshop om museipedagogikens möjligheter att kombinera deltagarkultur, hållbarhet och museernas berättelser/kulturhistoria. Workshopen riktar in sig på föremåls livscykler. Vi provar på och diskuterar sedan hur metoden inspirerar dig i din museipedagogiska praktik. Workshopen leds av Jennie Schaeffer, forskare, länsmuseichef och projektledare för “Koldioxidteater” där objektsteatermetoden utvecklades.

I Härnösand på Västernorrlands läns museum presenterar Laura Brander projektledare och pedagogisk utvecklare ett nytt projekt om Kulturarvspedagogik. Därefter blir det visning av Forntidsresan med fokus på de erbjudanden som finns i utställningen för interaktivitet samt visning av den nya basutställningen för yngre barn Småfolk – i landet SmåningOm. Vi får också höra Sofia Eriksson-Bergström, pedagogisk utvecklare vid museet och lektor i pedagogik vid Mittuniversitet berätta om processen och framtagandet av utställningens kunskapsobjekt och utformning. Processen har utgått från förskolans läroplan, pedagogisk forskning samt kulturarvet.

Gemensam digital föreläsning: Att skapa digitala relationer

Hur utvecklar och förstärker vi den digitala museiupplevelsen? Hur skapar vi hållbara digitala strategier som ger effekt och bygger relationer med publiken? Mot bakgrund av pandemins digitala omställning för pedagogisk förmedling och kommunikation i digitala medier berättar Freja Holmberg och Johan Lindblom från Göteborgs konstmuseum om koncept och erfarenheter av att möta publiken genom skärmen.

Freja Holmberg är intendent för pedagogiken på Göteborgs konstmuseum.
Johan Lindblom arbetar som digital kommunikatör för Göteborgs museer och konsthall. Han arbetar just nu med ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring digitala relationer med fokus på storytelling.

Läs gärna om projektet och projektbloggen här: https://goteborgskonstmuseum.se/forskning/digitala-relationer/

Programtider

10.00 Samling med kaffe och mingel.

10.30- 12.00 Lokala aktiviteter på Västmanlands läns museum eller Västernorrlands läns museum
12-13 Lunch som betalas av FUISM.
13.00-14.00 Digital föreläsning Att skapa digitala relationer –för alla medlemmar vart du än befinner dig. Länk skickas ut efter den 11 november.

14.00-14.30 Samtal och avslutning på de två museerna.

Anmälan görs via formuläret: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoRgVuuVoHjG_KoKhejAIe6Zm0spRPN4TSIC5pk2FXE3w66g/viewform?usp=sf_link

ÅRETS PEDAGOGISKA PRIS GÅR TILL HALLWYLSKA MUSEET!

Hallwylska museet har vunnit med sin digitala dramavisning ”Ring dåtiden”. I Ring dåtiden kan en skolklass ringa upp museet via videolänk och möta pedagoger i roller som kokerskan Esther Klaesson och betjänten Eskil Agrell/husan Anna Lindholm för att ställa sina frågor om livet för 100 år sedan.

Foto: Ring dåtiden, Hallywlska museet, Jens Mohr/SHM.

Program ”Fokus på” och förlängd anmälan

Välkommen till en spännande dag!
Till grund för programmet för ”Fokus på: Pedagogik i förändring” ligger frågor rörande pedagogens och pedagogikens framtida roll. Vi har alla gått igenom olika förändringar och omställningar den senaste tiden på grund av rådande omständigheter. Ibland har vi kanske till och med vacklat i våra yrkesroller. Tillsammans ska vi därför blicka tillbaka i tiden, se på vår framtid, olika strategier och metoder, fundera och samtala. Mötet och samtalet är det centrala för den här dagen – vi har ju längtat efter att ses! Vi behöver utbyta idéer och erfarenheter, finna nya och gamla kollegor, känna inspiration och gemenskap.

Förlängt anmälningsdatum
Anmälan till årsmötet och ”Fokus på” har förlängts till senast onsdagen den 16 mars. Om du har glömt att anmäla dig, maila snarast till info@fuism.se och ange eventuell allergi eller annan kostinfo i mailet.

Den huvudsakliga tanken är alltså att ses på plats i Göteborg. Men eftersom restriktionerna ganska nyligen hävdes finns det möjlighet för dig som inte vill eller kan resa ännu, att delta digitalt på årsmötet och föreläsningarna via Teams. Skriv då i anmälan att du önskar delta digitalt, så skickar vi en teamslänk innan mötet.

Program ”Fokus på: Pedagogik i förändring”

12.30-13.30 Lunch

13.30-13.35 Fokus på: Pedagogik i förändring
Anna Norberg, Ystads konstmuseum/Bästa Biennalen, Eric Östergren, The Viking Museum och Linn Nyberg Ekengren, Världskulturmuseet hälsar välkommen!

13.35-14.05 Philippa Nanfeldt, konstvetare och konstpedagog
Philippa Nanfeldt har pedagogiska erfarenheter från olika håll och var fram till 2020 verksam på Göteborgs konstmuseum som intendent för den pedagogiska verksamheten och som chef för enheten Publika möten. I museets vetenskapliga publikation Skiascope medverkade Philippa i nummer 4: Konstpedagogik, med texten Vad, hur och för vem? Konstpedagogikens historia på Göteborgs konstmuseum som skisserar den långa vägen fram till den moderna pedagogiken.

14.05-14.20 Paus

14.20-14.50 Jonas Lindwall, intendent, Livrustkammaren
Jonas Lindwall har varit verksam inom det museala sedan 1990-talet och är idag ett självklart namn när det handlar om museers tillgänglighet, kommunikation och pedagogik på sociala medier. Lindwall kommer bland annat berätta om Livrustkammarens digitala strategi men också hur succén på sociala medier har speglat av sig i den pedagogiska verksamheten.

14.50-15.10 Paus

15.10-15.45 Visningar. På Världskulturmuseerna har tidigare museipedagoger fått nya roller och uppdrag – de är nu mera utvecklare av olika verksamhetsområden. Följ med en av utvecklarna på ett samtal i museets utställningar eller i det digitala rummet. Du får själv möjlighet att välja spår som intresserar dig:
1. Utveckling av skoluppdraget. Följ med utvecklare Margareta Persson till museets barn och familjeutställningar Tillsammans och ¡Viva México! Margareta berättar mer om sitt uppdrag som utvecklare av skolverksamhet och de pedagogiska strategierna i utställningarna.
2. Utveckling av digital förmedling. Mattias Kästel, utvecklare av digital förmedling, berättar vad hans nya pedagogtjänst innebär. Ni får en inblick i Världskulturmuseerna digitala lärarresurser såsom Human Nature skola, prototypen Bygga Demokrati och andra pågående digitala lärandeprojekt.
3. Utveckling av livslångt lärande. Följ med Sten-Karl Hedin och Björn Lindgren i utställningen Korsvägar för ett samtal om hur de tagit sig an det sitt nya uppdrag att utveckla verksamhet för det livslånga lärandet. De delger Världskulturmuseets strategier för att nå fler nya besökare och återkommande besökare bland annat genom strategiska samarbetspartners, och genom att programmera utbud med stöd av visitor 360. Därefter gör ni några nedslag i basutställningen Korsvägar, en utställning kan ge historiska och globala perspektiv på vår samtid.
4. Pedagogik i förändring. Hur synen på förmedling och pedagogens uppgifter och kompetenser skiftat från Världskulturmuseets tillblivelse till idag. Följ med Linn Nyberg Ekengren, utvecklare av livslångt lärande, och ta del av hennes perspektiv gällande vilka kompetenser och vilka uppdrag som betonats gällande pedagogens roll på Världskulturmuseet sedan dess tillblivelse 2004 tills idag. Därefter tittar vi in i utställningen Tillsammans, en utställning som attraherar våra allra yngsta besökare.

15.45-16.00 Fika på café Tabla

16.00-16.30 Samtal. Ta med kaffekoppen. Vi samlas i visningsgrupperna runt caféborden.
Frågor: Vad tar vi med oss för lärdomar från den här dagen? Vilka utmaningar står vi inför som pedagoger? Och om du fick bestämma vad skulle du ändra på eller införa på din arbetsplats utifrån ett pedagogiskt perspektiv? Vad är dina behov?

16.30-16.45 Sammanfattning och FUISM har ordet

17.00-19.00 Afterwork på Incontro. Valfri afterwork för den som vill fortsätta samtala och ha det trevligt med kollegor! Vi ses på adress: Incontro, Svenska Mässan, huvudentré.