De tre finalisterna!

Vi fick in en hel hög av spännande och inspirerande förslag till årets pedagogiska pris. Nu har styrelsen valt ut tre finalister.

Krypspåret – Trelleborgs museum

Krypspåret visar hur ett museum på ett hållbart sätt kan knyta an till aktuella behov i samhället. Med referensgrupper har en sömlös integrering av ett nytt spår i befintlig utställning byggts. Upplevelsen förstärks med lekfullhet och rim i en nyskriven bok ”Vad händer på museet”. En lässatsning där taktila upplevelser i historien förenar språkutveckling med en krypande lust att lära.

Snöstjärnor och tångruskor – Hallands konstmuseum / Konst i Halland och Ricklundgården/EMMAS konstpedagogiska verkstad

Med retrokänsla väcker Snöstjärnor och tångruskor liv i en analog kommunikation – en brevväxling mellan norr och söder. I utbyte av naturmaterial, brev och platsburna berättelser har unga delat likheter och olikheter. Ett tvärvetenskapligt grepp har gett kunskap om hur olika geografiska områden präglat språk och kultur. Med slöjd och konst som förenar har samtal om kulturer väckts.

Vi syr framtiden! – Göteborgs konsthall

Vi syr framtiden! tar fasta på en konstnärsdriven, aktivistisk och konstpedagogisk metod där verket vävs kollektivt i mänskliga möten och samtal. För att stärka och värna den romska kulturen har förskolebarn involverats i konstnärens praktik och gjort den till sin. Forma och äga sin identitet i närmiljö har engagerat till nya drömmar och gett plats för deltagande i nya sammanhang.

Małgorzata Mirga-Tas Göteborgs Konsthall

Tips!

De Svenska Historiedagarna är en årligen återkommande konferens som under två dagar innehåller 37 föreläsningar av svenska historieforskare. Konferensen, som i år sker i Lund den 6 – 8 oktober 2023, vänder sig till verksamma inom museivärlden och arkivinstitutionerna, historielärare och en historieintresserad allmänhet. Den tredje dagen erbjuds utflykter till historiskt intressanta platser.

Anmäl fyra personer från samma arbetsplats och betala endast för tre!

Se program och anmälan http://dsh.se

Vinnare av Årets pedagogiska pris!

Vinnare!

Nobelprismuseet har vunnit Årets pedagogiska pris för projektet ”Forskarhjälpen”.

Juryns motivering:
”Genom en mycket ambitiös satsning skapas en brygga mellan vuxenvärlden och skolvärlden. Att ungdomarna får vara delaktiga i ett forskningsprojekt skapar en känsla av att bli tagen på allvar och kunna bidra på riktigt.

Projektet går att inspireras av och genomföras på många nivåer, i både större och mindre skala. Det visar på hur ett samarbete mellan museum och universitet kan ge långtgående positiva effekter.”

Du hittar oss på Vårmötet

Vill du delta i årsmötet?

Lokal: Karlsgatan 2
Dag och tid: tisdag 25 april kl.9-12
Kontaktperson: Karin Jonsson
Anmäl dig till: karin.e.jonsson@umu.se

Det finns också möjlighet att delta digitalt.

Se också till att lyssna till inspirerande och spännande samtal i paneldiskussionen

26 april kl 14:35-15:15

Pedagogens roll i det demokratiska samtalet / FUISM

Pedagoger på museum och konsthallar är den yrkesgrupp som fysiskt möter och tillgängliggör utställningarnas innehåll för en bred publik– med andra ord är det vi pedagoger som skapar förutsättningar för att våra museer och konsthallar blir mötesplatser och demokratiska arenor. När samhället förändras behöver kulturinstitutionerna mer än någonsin sträcka sig ut och verka i och tillsammans med omgivande samhälle. Hur kan ett museum eller konsthall skapa mening för samhällets alla medborgare?

I ett panelsamtal vill FUISM lyfta frågan om hur den pedagogiska aspekten av konst och kultur bidrar till samhället och vilken plats som finns för yrkesrollen i framtiden samt lyfta fram goda exempel. Panelen består av Sofia Lindström Sol som forskar om deltagardrivna processer, Per Nilsson arkeolog, Jennifer Shutzberg museipedagog samt Amelie Tham representant från Fisksätra museum –ett kulturpolitiskt laboratorium som vill knuffa på gränserna för vad ett museum kan vara. Moderator för samtalet är Azmara Nigusse bl a styrelseledamot i FUISM samt verksam inom Genus i museer.

Finalisterna till Årets pedagogiska pris!

Den 23 januari 2023 samlades FUISM:s styrelse på Historiska museet i Stockholm för att välja ut tre finalister av de sjutton nomineringar som hade kommit in till Årets pedagogiska pris 2022.

Styrelsen enades om att utse följande projekt till finalister.

Göteborgs konstmuseum för projektet ”Lunchpaus”

Motivering

Med enkla medel skapas en andningspaus i vardagen som ger publiken möjlighet att stanna upp och reflektera. Lunchpaus visar på hur man kan skapa en bra verksamhet utifrån de förutsättningar som finns internt på museet.
Konceptet är lätt att applicera på andra platser och med andra samlingar som utgångpunkt. Att visningen riktar sig till vuxna ser vi som en tillgång, då detta är en målgrupp som sällan nås av pedagogiska insatser.

Dalarnas museum för projektet ”Tassa genom Falun – En historieskattjakt”

Motivering

På ett lustfyllt och lättillgängligt sätt skapar Tassa genom Falun – En historiejakt en möjlighet att få se staden med nya ögon.
Metoden är enkel och tillgänglig och skapar en ingång till att lära känna platsen och få upp ögonen för alla berättelser en plats kan ha. Det är ett koncept som kan inspirera och tillämpas på fler platser, och även skapa en ingång till och nyfikenhet för museibesök.

Nobelmuseet för projektet ”Forskarhjälpen”

Motivering

Genom en mycket ambitiös satsning skapas en brygga mellan vuxenvärlden och skolvärlden. Att ungdomarna får vara delaktiga i ett forskningsprojekt skapar en känsla av att bli tagen på allvar och kunna bidra på riktigt.
Projektet går att inspireras av och genomföras på många nivåer, i både större och mindre skala. Det visar på hur ett samarbete mellan museum och universitet kan ge långtgående positiva effekter.

Nu tar en jury över arbetet med att utse vinnaren som tillkännages på Sveriges Museers Vårmöte i Västerås den 25 april 2023.

Nomineringen för Årets pedagogiska pris är stängd

Nu kan du äntligen nominera pedagogiska projekt till FUISM:s pris, nomineringen är öppen fram till den 21 januari.

Nominera!

Genom pristävlingen ”Årets pedagogiska pris” lyfter FUISM varje år
fram inspirerande pedagogiska verksamheter som bedrivs på svenska museer
och kulturinstitutioner. Syftet med priset är att uppmuntra pedagogiskt
verksamma i kultursektorn att dela sina erfarenheter och lära av
varandra. Alla som vill kan nominera verksamheter och projekt, man behöver inte
vara medlem i FUISM.

FUISMS HÖSTKONFERENS MÅNDAG DEN 28 NOVEMBER

Kära medlemmar! Tiden går fort och det är redan höst. Här kommer en inbjudan till Höstkonferens men vi vill också passa på att meddela att det snart är dags att nominera bidrag till Årets pedagogiska pris 2022. Nomineringen öppnas den 9 november, börja fundera redan nu!

Varmt välkommen till Höstkonferensen som även detta år blir i både digital och fysisk form. I två av regionerna anordnas fysiska träffar som alla medlemmar i FUISM är välkomna att delta vid oavsett vart du bor. Träffarna blir på Västmanland läns museum samt Västernorrlands läns museum. Dagen innehåller också precis som förra året ett digitalt gemensamt inslag i form av en föreläsning. Föreläsningen går att ta del av tillsammans med kollegor på något av de två museerna eller hemifrån för dig som inte kan resa. Sista anmälningsdag fredag 11 november

Programaktiviteter

I Västerås på Västmanlands läns museum är temat för dagen Objektsteater – En metodworkshop om museipedagogikens möjligheter att kombinera deltagarkultur, hållbarhet och museernas berättelser/kulturhistoria. Workshopen riktar in sig på föremåls livscykler. Vi provar på och diskuterar sedan hur metoden inspirerar dig i din museipedagogiska praktik. Workshopen leds av Jennie Schaeffer, forskare, länsmuseichef och projektledare för “Koldioxidteater” där objektsteatermetoden utvecklades.

I Härnösand på Västernorrlands läns museum presenterar Laura Brander projektledare och pedagogisk utvecklare ett nytt projekt om Kulturarvspedagogik. Därefter blir det visning av Forntidsresan med fokus på de erbjudanden som finns i utställningen för interaktivitet samt visning av den nya basutställningen för yngre barn Småfolk – i landet SmåningOm. Vi får också höra Sofia Eriksson-Bergström, pedagogisk utvecklare vid museet och lektor i pedagogik vid Mittuniversitet berätta om processen och framtagandet av utställningens kunskapsobjekt och utformning. Processen har utgått från förskolans läroplan, pedagogisk forskning samt kulturarvet.

Gemensam digital föreläsning: Att skapa digitala relationer

Hur utvecklar och förstärker vi den digitala museiupplevelsen? Hur skapar vi hållbara digitala strategier som ger effekt och bygger relationer med publiken? Mot bakgrund av pandemins digitala omställning för pedagogisk förmedling och kommunikation i digitala medier berättar Freja Holmberg och Johan Lindblom från Göteborgs konstmuseum om koncept och erfarenheter av att möta publiken genom skärmen.

Freja Holmberg är intendent för pedagogiken på Göteborgs konstmuseum.
Johan Lindblom arbetar som digital kommunikatör för Göteborgs museer och konsthall. Han arbetar just nu med ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring digitala relationer med fokus på storytelling.

Läs gärna om projektet och projektbloggen här: https://goteborgskonstmuseum.se/forskning/digitala-relationer/

Programtider

10.00 Samling med kaffe och mingel.

10.30- 12.00 Lokala aktiviteter på Västmanlands läns museum eller Västernorrlands läns museum
12-13 Lunch som betalas av FUISM.
13.00-14.00 Digital föreläsning Att skapa digitala relationer –för alla medlemmar vart du än befinner dig. Länk skickas ut efter den 11 november.

14.00-14.30 Samtal och avslutning på de två museerna.

Anmälan görs via formuläret: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoRgVuuVoHjG_KoKhejAIe6Zm0spRPN4TSIC5pk2FXE3w66g/viewform?usp=sf_link