Vinnare Årets pedagogiska projekt 2014

ankomstenbild

Maria Malmberg-Wallin tar emot priset

Vinnare av Årets pedagogiska projekt 2014 är Ankomsten – Bror Hjorths Hus, Uppsala

FUISMs styrelses motiveringen lyder:

En lyckad kombination av bild, ord och möten, där metoden är tydlig och enkel och respekten för allas lika värde känns självklar. Genom att berätta om ankomsten till ett främmande land, med inspiration från fantastiska bilder ur Shaun Tans prisbelönta bok, kopplat till skapandet av egna bilder ges mervärden i lärandet som för långt bortom ett ökat ordförråd i svenska.

Det vinnande projektet är framröstat av föreningens medlemmar. Totalt nominerades 13 pedagogiska projekt. Av dessa valde FUISMs styrelse ut tre finalister:
 Projektet Ankomsten – Bror Hjorths Hus, Uppsala
 Idrottens kroppsideal – synen på kroppen under 3000 år – Medelhavsmuseet och Riksidrottsmuseet, Stockholm
 Malmska valen – Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs stadsmuseum

Läs mer om projektet på: http://www.brorhjorthshus.se/projekt_ankomsten.pdf

 

ankomstenprisutdelning

Prisutdelning

 

Bilder från pedagogstafetten på Norrbottens museum i Luleå

Fokus för dagen låg på vad vi gör i våra respektive verksamheter samt hur vi kan samverka. Ingela Ögren Weinmar inledde med att berätta om FUISMs verksamhet <– Kom ihåg att rösta på årets pedagogiska projekt! Sammanlagt deltog 15 pedagoger under dagen.

Länkar:
”Lekstäver & orddjur” (finns på Norrbottens museum t.om. 12/4-15)

Slöjdklubben

Face the facts  

Allasamlade

På bilden syns pedagoger från Norrbottens museum, Gällivare museum, Silvermuseet i Arjeplog, Försvarsmuseet Boden, Hägnan friluftsmuseum Luleå, Konsthallen Luleå, Havremagasinet Boden, Haparanda-Torneå museum och Ajtte same o fjällmuseum.

Lekstäver

Workshop med Ida Renlund i utställningen ”lekstäver och orddjur”

EvaÖ

Eva Öhrling berättar om arbetet med Slöjdklubben

HelenaS+resten

Helena från Försvarsmuseum Boden om deras kommande utställning Face the facts.

 

 

 

 

 

 

 

 

LindaHappisTorneå

Linda Vuollo, pedagog på Tornedalens museum berättar om deras nya barnrum.

 

 

 

 

 

 

Vilket är årets bästa pedagogiska projekt?

Nu är det hög tid att nominera!

logga

 

Det händer mycket spännande inom pedagogisk utveckling vid svenska museer och kulturinstitutioner. För femte året i rad lyfter FUISM fram inspirerande och framgångsrika projekt. I år får alla en möjlighet att nominera. Missa inte chansen att skicka in det projekt som du tycker är 2014 års bästa pedagogiska projekt.

OBS! Sista dagen för att nominera är den 12 januari 2015.

Kriterier för urvalet till finalister
FUISM:s styrelse kommer i år att bedöma  de tre projekt som går vidare till final utifrån att de ska vara ”BRA projekt”. Vi söker således pedagogiska projekt som är:

  • Berörande
  • Relevanta
  • Angelägna

I relation till innehåll, arbetsmetod, målgrupp eller samarbetspartner.

Så här nominerar du
Det viktigaste är att det tydligt framgår vad som gjorts, hur det gjordes och varför. Projektet måste ha pågått under 2014, men det kan vara omfattande och långsiktigt eller småskaligt med kort och intensivt varaktighet.

  • Presentera projektet med max 600 ord och max fem bilder, exklusive titel, kontakt och samarbetspartners
  • Presentationen ska innehålla projektets syfte, mål, metod och effekt
  • Förtydliga gärna på vilket sätt projektet är BRA.
  • Skicka materialet som en pdf till priset@fuism.se senast 12 januari 2015

Styrelsen kommer endast att behandla nomineringar som följer de formella kraven.

Tillkännagivande och presentation av de tre projekt som går vidare till final
På FUISM:s årsmöte i samband med Fokus på pedagogik‐dagen den 9 mars 2015 ges en fördjupad presentation av finalisterna. Prisutdelning sker under festliga former på RSM:s vårmöte i april!

Upplandsmuseet vinnare av Årets pedagogiska projekt 2012

Grattis till Upplandsmuseet – vinnare av Årets pedagogiska projekt 2012

Projektet Romska röster

Kunskap om romer, som en av de nationella minoriteterna, finns med i de nya läroplanerna men det finns få läromedel.Upplandsmuseet har med utgångspunkt från romerna och deras status, kopplat sitt pedagogiska projekt till läroplanen och diskuterat mänskliga rättigheter samt reflekterat kring nationella och internationella frågor.

I stället för att ”berätta om” har man arbetat med deltagande och personligt perspektiv. Man har arbetat med romer och inte om romer. Sedan 2011 har museet en romskmuseiassistent som varit ansvarig för att ta fram studiematerial. Tillsammans med museipedagogerna har programmets innehåll och form arbetats fram.

Målgruppen har främst varit skolklasser i grundskola och gymnasium i länet, men även vuxengrupper. Mötena har oftast skett på skolor eller bibliotek.

Läs mer om projektet på Fuism:s hemsida
Läs mer om projektet på museets egen hemsida