Medlemsansökan

Med stöd av nedanstående uppgifter kan du ansöka om medlemskap i FUISM, Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer och andra kulturinstitutioner. Mejla din ansökan till Maria Malmberg Wallin, som är vår medlemsansvariga.
E-post: maria@brorhjorthshus.se

Välkommen med din ansökan!

Individuell medlem

namn
e-post
arbetsplats
postadress (hem)
postadress (arb)
ev fakturaadress
telefon
titel/funktion
arbetsuppgifter
utbildning

Årsavgiften är för närvarande 300 kronor/år, för studenter 150 kronor/år. Avgiften betalas till PlusGiro 512 72-3 märk inbetalningen med ditt namn. Därefter kommer du att få välkomstinformation via e-post.

Institutionsmedlem

När du tecknar ett institutionsmedlemskap gäller medlemskapet för museet. Ett antal av er museipersonal får ta del av FUISM:s aktiviteter. Hur många personer det innefattar beror på organisationens storlek.

Det finns 4 olika kostnadsnivåer för medlemskap. Nivåerna baseras på antalet årsverken.


• 0-50 anställda kostar 1000 kr per år och ger deltagande för 4 personer
• 51-100 anställda kostar 2000 kr per år och ger deltagande för 7 personer
• 101-150 anställda kostar 3000 kr per år och ger deltagande för 11 personer
• 150 och därutöver kostar 4000 kr per år och ger deltagande för 14 personer


Med deltagande avses hur många från institutionen som får delta
vid konferenser etc. som FUISM arrangerar. Det är institutionen
själv som avgör vilken anställd som får delta vid
respektive tillfälle.


Varje organisation behöver också uppge en formell kontaktperson.
Därutöver behöver organisation uppge vem/vilka inom
organisationen som är kontaktpersoner.
Förslagsvis två personer inom en organisation, eller ett relevant
antal kontaktpersoner utifrån organisationens storlek. Ni får även gärna inkomma med mejladresser till övriga på museet för vilka det vore relevant att få utskick från FUISM.


En institution räknas som en juridiskperson och har en röst i de
omröstningar som sker inom FUISM. Det finns ingenting som hindrar
att en institution är medlem som juridiskperson, och att anställda
inom institutionen tecknar egna personliga medlemskap.


För att bli institutionsmedlem behöver vi information av dig.
Skicka den till vår medlemsansvarige maria@brorhjorthshus.se
med uppgifter inför din ansökan. Därefter får du välkomstinformation via e-post samt en faktura på medlemsavgiften.

Vi behöver veta:
• Organisationens namn
• Antalet anställda (årsverken)
• Formell kontaktperson (namn, telefonnummer, epost)
• Postadress
• Fakturaadress
• Referens till fakturan
• Kontaktperson/personer för informationsspridning namn, telefonnummer, epost