Konferenser & seminarier

På denna sida ser du vilken typ av möten och konferenser som FUISM själv arrangerar. Information om andra  konferenser och seminarier, nationella såväl som internationella, hittar du under fliken Nyheter. Har du förslag på konferenser eller seminarier som borde finnas med, så skicka ett mejl till styrelsens ordförande.

FUISM:s eget utbud

Årlig konferens

Varje år arrangerar FUISM en höstkonferens för föreningens medlemmar. Syftet med konferensen är att ta upp kulturpedagogiska frågor genom seminarium, föreläsningar, studiebesök och debatter. Dokumentation och rapport från konferenserna publiceras på vår hemsida i pdf-format.

Fokus på pedagogik

Fokus på pedagogik är FUISM:s satsning på ett årligt endagsarrangemang. Dagen är tänkt som en kvalificerad fortbildning och vill bland annat koppla utveckligen av museipedagogisk verksamhet till forskning inom universitet och högskolor. Fokus på pedagogik ska vara ett komplement till den årliga konferensen och samordnas med föreningens årsmöte.

Möten och träffar

Lokala träffar i FUISM:s olika regioner: Syd, Väst, Nord, Mellan och Stockholm/Gotland arrangeras av regionens kontaktpersoner, ofta på enskilda medlemmars initiativ.

Tips på andra konferenser och seminarier hittar du under fliken Nyheter