Nomineringen för Årets pedagogiska pris är stängd

Nu kan du äntligen nominera pedagogiska projekt till FUISM:s pris, nomineringen är öppen fram till den 21 januari.

Nominera!

Genom pristävlingen ”Årets pedagogiska pris” lyfter FUISM varje år
fram inspirerande pedagogiska verksamheter som bedrivs på svenska museer
och kulturinstitutioner. Syftet med priset är att uppmuntra pedagogiskt
verksamma i kultursektorn att dela sina erfarenheter och lära av
varandra. Alla som vill kan nominera verksamheter och projekt, man behöver inte
vara medlem i FUISM.

FUISMS HÖSTKONFERENS MÅNDAG DEN 28 NOVEMBER

Kära medlemmar! Tiden går fort och det är redan höst. Här kommer en inbjudan till Höstkonferens men vi vill också passa på att meddela att det snart är dags att nominera bidrag till Årets pedagogiska pris 2022. Nomineringen öppnas den 9 november, börja fundera redan nu!

Varmt välkommen till Höstkonferensen som även detta år blir i både digital och fysisk form. I två av regionerna anordnas fysiska träffar som alla medlemmar i FUISM är välkomna att delta vid oavsett vart du bor. Träffarna blir på Västmanland läns museum samt Västernorrlands läns museum. Dagen innehåller också precis som förra året ett digitalt gemensamt inslag i form av en föreläsning. Föreläsningen går att ta del av tillsammans med kollegor på något av de två museerna eller hemifrån för dig som inte kan resa. Sista anmälningsdag fredag 11 november

Programaktiviteter

I Västerås på Västmanlands läns museum är temat för dagen Objektsteater – En metodworkshop om museipedagogikens möjligheter att kombinera deltagarkultur, hållbarhet och museernas berättelser/kulturhistoria. Workshopen riktar in sig på föremåls livscykler. Vi provar på och diskuterar sedan hur metoden inspirerar dig i din museipedagogiska praktik. Workshopen leds av Jennie Schaeffer, forskare, länsmuseichef och projektledare för “Koldioxidteater” där objektsteatermetoden utvecklades.

I Härnösand på Västernorrlands läns museum presenterar Laura Brander projektledare och pedagogisk utvecklare ett nytt projekt om Kulturarvspedagogik. Därefter blir det visning av Forntidsresan med fokus på de erbjudanden som finns i utställningen för interaktivitet samt visning av den nya basutställningen för yngre barn Småfolk – i landet SmåningOm. Vi får också höra Sofia Eriksson-Bergström, pedagogisk utvecklare vid museet och lektor i pedagogik vid Mittuniversitet berätta om processen och framtagandet av utställningens kunskapsobjekt och utformning. Processen har utgått från förskolans läroplan, pedagogisk forskning samt kulturarvet.

Gemensam digital föreläsning: Att skapa digitala relationer

Hur utvecklar och förstärker vi den digitala museiupplevelsen? Hur skapar vi hållbara digitala strategier som ger effekt och bygger relationer med publiken? Mot bakgrund av pandemins digitala omställning för pedagogisk förmedling och kommunikation i digitala medier berättar Freja Holmberg och Johan Lindblom från Göteborgs konstmuseum om koncept och erfarenheter av att möta publiken genom skärmen.

Freja Holmberg är intendent för pedagogiken på Göteborgs konstmuseum.
Johan Lindblom arbetar som digital kommunikatör för Göteborgs museer och konsthall. Han arbetar just nu med ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring digitala relationer med fokus på storytelling.

Läs gärna om projektet och projektbloggen här: https://goteborgskonstmuseum.se/forskning/digitala-relationer/

Programtider

10.00 Samling med kaffe och mingel.

10.30- 12.00 Lokala aktiviteter på Västmanlands läns museum eller Västernorrlands läns museum
12-13 Lunch som betalas av FUISM.
13.00-14.00 Digital föreläsning Att skapa digitala relationer –för alla medlemmar vart du än befinner dig. Länk skickas ut efter den 11 november.

14.00-14.30 Samtal och avslutning på de två museerna.

Anmälan görs via formuläret: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoRgVuuVoHjG_KoKhejAIe6Zm0spRPN4TSIC5pk2FXE3w66g/viewform?usp=sf_link

ÅRETS PEDAGOGISKA PRIS GÅR TILL HALLWYLSKA MUSEET!

Hallwylska museet har vunnit med sin digitala dramavisning ”Ring dåtiden”. I Ring dåtiden kan en skolklass ringa upp museet via videolänk och möta pedagoger i roller som kokerskan Esther Klaesson och betjänten Eskil Agrell/husan Anna Lindholm för att ställa sina frågor om livet för 100 år sedan.

Foto: Ring dåtiden, Hallywlska museet, Jens Mohr/SHM.

Program ”Fokus på” och förlängd anmälan

Välkommen till en spännande dag!
Till grund för programmet för ”Fokus på: Pedagogik i förändring” ligger frågor rörande pedagogens och pedagogikens framtida roll. Vi har alla gått igenom olika förändringar och omställningar den senaste tiden på grund av rådande omständigheter. Ibland har vi kanske till och med vacklat i våra yrkesroller. Tillsammans ska vi därför blicka tillbaka i tiden, se på vår framtid, olika strategier och metoder, fundera och samtala. Mötet och samtalet är det centrala för den här dagen – vi har ju längtat efter att ses! Vi behöver utbyta idéer och erfarenheter, finna nya och gamla kollegor, känna inspiration och gemenskap.

Förlängt anmälningsdatum
Anmälan till årsmötet och ”Fokus på” har förlängts till senast onsdagen den 16 mars. Om du har glömt att anmäla dig, maila snarast till info@fuism.se och ange eventuell allergi eller annan kostinfo i mailet.

Den huvudsakliga tanken är alltså att ses på plats i Göteborg. Men eftersom restriktionerna ganska nyligen hävdes finns det möjlighet för dig som inte vill eller kan resa ännu, att delta digitalt på årsmötet och föreläsningarna via Teams. Skriv då i anmälan att du önskar delta digitalt, så skickar vi en teamslänk innan mötet.

Program ”Fokus på: Pedagogik i förändring”

12.30-13.30 Lunch

13.30-13.35 Fokus på: Pedagogik i förändring
Anna Norberg, Ystads konstmuseum/Bästa Biennalen, Eric Östergren, The Viking Museum och Linn Nyberg Ekengren, Världskulturmuseet hälsar välkommen!

13.35-14.05 Philippa Nanfeldt, konstvetare och konstpedagog
Philippa Nanfeldt har pedagogiska erfarenheter från olika håll och var fram till 2020 verksam på Göteborgs konstmuseum som intendent för den pedagogiska verksamheten och som chef för enheten Publika möten. I museets vetenskapliga publikation Skiascope medverkade Philippa i nummer 4: Konstpedagogik, med texten Vad, hur och för vem? Konstpedagogikens historia på Göteborgs konstmuseum som skisserar den långa vägen fram till den moderna pedagogiken.

14.05-14.20 Paus

14.20-14.50 Jonas Lindwall, intendent, Livrustkammaren
Jonas Lindwall har varit verksam inom det museala sedan 1990-talet och är idag ett självklart namn när det handlar om museers tillgänglighet, kommunikation och pedagogik på sociala medier. Lindwall kommer bland annat berätta om Livrustkammarens digitala strategi men också hur succén på sociala medier har speglat av sig i den pedagogiska verksamheten.

14.50-15.10 Paus

15.10-15.45 Visningar. På Världskulturmuseerna har tidigare museipedagoger fått nya roller och uppdrag – de är nu mera utvecklare av olika verksamhetsområden. Följ med en av utvecklarna på ett samtal i museets utställningar eller i det digitala rummet. Du får själv möjlighet att välja spår som intresserar dig:
1. Utveckling av skoluppdraget. Följ med utvecklare Margareta Persson till museets barn och familjeutställningar Tillsammans och ¡Viva México! Margareta berättar mer om sitt uppdrag som utvecklare av skolverksamhet och de pedagogiska strategierna i utställningarna.
2. Utveckling av digital förmedling. Mattias Kästel, utvecklare av digital förmedling, berättar vad hans nya pedagogtjänst innebär. Ni får en inblick i Världskulturmuseerna digitala lärarresurser såsom Human Nature skola, prototypen Bygga Demokrati och andra pågående digitala lärandeprojekt.
3. Utveckling av livslångt lärande. Följ med Sten-Karl Hedin och Björn Lindgren i utställningen Korsvägar för ett samtal om hur de tagit sig an det sitt nya uppdrag att utveckla verksamhet för det livslånga lärandet. De delger Världskulturmuseets strategier för att nå fler nya besökare och återkommande besökare bland annat genom strategiska samarbetspartners, och genom att programmera utbud med stöd av visitor 360. Därefter gör ni några nedslag i basutställningen Korsvägar, en utställning kan ge historiska och globala perspektiv på vår samtid.
4. Pedagogik i förändring. Hur synen på förmedling och pedagogens uppgifter och kompetenser skiftat från Världskulturmuseets tillblivelse till idag. Följ med Linn Nyberg Ekengren, utvecklare av livslångt lärande, och ta del av hennes perspektiv gällande vilka kompetenser och vilka uppdrag som betonats gällande pedagogens roll på Världskulturmuseet sedan dess tillblivelse 2004 tills idag. Därefter tittar vi in i utställningen Tillsammans, en utställning som attraherar våra allra yngsta besökare.

15.45-16.00 Fika på café Tabla

16.00-16.30 Samtal. Ta med kaffekoppen. Vi samlas i visningsgrupperna runt caféborden.
Frågor: Vad tar vi med oss för lärdomar från den här dagen? Vilka utmaningar står vi inför som pedagoger? Och om du fick bestämma vad skulle du ändra på eller införa på din arbetsplats utifrån ett pedagogiskt perspektiv? Vad är dina behov?

16.30-16.45 Sammanfattning och FUISM har ordet

17.00-19.00 Afterwork på Incontro. Valfri afterwork för den som vill fortsätta samtala och ha det trevligt med kollegor! Vi ses på adress: Incontro, Svenska Mässan, huvudentré.

Årsmöte och ”Fokus på” 21 mars 2022

9a806867-e787-4fb7-9a6c-7bf67db64499

I år kan vi äntligen ses på riktigt! Vi startar klockan 10.00 på Världskulturmuseet i Göteborg.

”Fokus på” äger i vanlig ordning rum samma dag, i år med temat ”Pedagogik i förändring”. Hålltider för dagen ser du här nedan. Fullständigt program för ”Fokus på” kommer inom kort.

Anmäl dig till årsmötet och ”Fokus på” via info@fuism.se senast fredag 11 mars. Ange eventuell allergi eller specialkost i mailet. Har du övriga frågor du vill ta upp på mötet, ska dessa inkomma till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för 2022 för att kunna delta! Institutionsmedlem kan kostnadsfritt skicka så många deltagare som ingår i medlemskapet baserat på prisnivå – läs mer i pdf-filen: 211109 Institutionsmedlemskap

Handlingar till årsmötet (pdf-filer som öppnas i eget fönster)
FUISM Verksamhetsberättelse 2021
Resultat- och balansrapport 2021
Kallelse årsmöte FUISM 21 mars 2022

Hålltider för dagen
10.00-10.30     Registrering och morgonkaffe
10.30-11.30     Årsmöte
11.30-11.45     Paus
11.45-12.30     Presentation av finalisterna till Årets pedagogiska pris 2021
12.30-13.30     Lunch
13.30-16.45     ”Fokus på: Pedagogik i förändring”. Program kommer inom kort.

Välkommen, hoppas vi ses i Göteborg!

För FUISM:s styrelse
Åsa Thunström, Ordförande

 

Finalister i Årets pedagogiska pris 2021

Nu är de tre finalisterna utsedda av styrelsen! Vi gratulerar dem och tackar samtidigt för de 26 inskickade bidragen till årets tävling. Samtliga finalister kommer att presentera sina bidrag på årets ”Fokus på” som hålls i samband med årsmötet den 21 mars 2022.

Via länken kan du läsa mer om finalisterna, styrelsens motiveringar och hur du röstar! Rösta på din favorit

Förlängd nomineringstid Årets pedagogiska pris!

PrintNominera mera! Du har fram till och med tisdag den 25 januari kl.23.59 att nominera ett bidrag till föreningens årliga utmärkelse ”Årets pedagogiska pris”. Glöm inte att alla som vill kan nominera ett pedagogiskt projekt eller en verksamhet. Du behöver alltså inte vara medlem i FUISM! Tipsa också gärna vidare, så att vi får in många bidrag till föreningen.

Priset tillkännages och delas ut under festliga former på Sveriges museers vårmöte 2022 i Halmstad.

Läs mer och nominera ett tävlingsbidrag!

Save the date 21 mars: Årsmöte & ”Fokus på”

fuismheaderSkriv in måndagen den 21 mars i kalendern! Då planerar vi i styrelsen för ett årsmöte och Fokus på-konferens med temat ”Pedagogik i förändring”. Vi längtar efter att få träffas och hoppas detta år kunna genomföra en fysisk konferens i Göteborg på Världskulturmuseet. Håll dig uppdaterad här på webben och på föreningens Facebook-sida för mer information framöver.

Dags att nominera Årets pedagogiska pris 2021!

Förra årets vinnare av ÅPP - Jönköpings läns museum. Foto: Åsa Rosén.

Förra årets vinnare av ÅPP – Jönköpings läns museum. Foto: Åsa Rosén.

Känner du till ett pedagogiskt projekt eller en verksamhet som du tycker förtjänar extra uppmärksamhet? Nu kan du nominera ett bidrag till föreningens årliga utmärkelse ”Årets pedagogiska pris” fram till och med den 21 januari 2022. Priset tillkännages och delas ut under festliga former på Sveriges museers vårmöte 2022 i Halmstad.

Observera att alla som vill kan nominera, du behöver alltså inte vara medlem i FUISM. Styrelsen väljer sedan ut tre bidrag som går vidare till final och som medlemmarna sedan får rösta på.

Läs mer och nominera ett tävlingsbidrag!

Har du frågor, kontakta:
Josefine Ottosson, ansvarig för Årets pedagogiska pris
Mobil: 070-326 45 54
E-post: josefine.ottosson@jkpglm.se