Save the date 21 mars: Årsmöte & ”Fokus på”

fuismheaderSkriv in måndagen den 21 mars i kalendern! Då planerar vi i styrelsen för ett årsmöte och Fokus på-konferens med temat ”Pedagogik i förändring”. Vi längtar efter att få träffas och hoppas detta år kunna genomföra en fysisk konferens i Göteborg på Världskulturmuseet. Håll dig uppdaterad här på webben och på föreningens Facebook-sida för mer information framöver.

Dags att nominera Årets pedagogiska pris 2021!

Förra årets vinnare av ÅPP - Jönköpings läns museum. Foto: Åsa Rosén.

Förra årets vinnare av ÅPP – Jönköpings läns museum. Foto: Åsa Rosén.

Känner du till ett pedagogiskt projekt eller en verksamhet som du tycker förtjänar extra uppmärksamhet? Nu kan du nominera ett bidrag till föreningens årliga utmärkelse ”Årets pedagogiska pris” fram till och med den 21 januari 2022. Priset tillkännages och delas ut under festliga former på Sveriges museers vårmöte 2022 i Halmstad.

Observera att alla som vill kan nominera, du behöver alltså inte vara medlem i FUISM. Styrelsen väljer sedan ut tre bidrag som går vidare till final och som medlemmarna sedan får rösta på.

Läs mer och nominera ett tävlingsbidrag!

Har du frågor, kontakta:
Josefine Ottosson, ansvarig för Årets pedagogiska pris
Mobil: 070-326 45 54
E-post: josefine.ottosson@jkpglm.se

Semidigital Höstkonferens måndag den 15 november kl. 10.00-14.30

Välkommen till en semidigital Höstkonferens!

Dagen består av två delar, en fysisk och en digital. Konferensen inleds med lokala
aktiviteter i varje region därefter följer en gemensam digital föreläsning för alla
medlemmar i FUISM. Den digitala föreläsningen upplever du lokalt på plats tillsammans
med medlemmarna i din region. Sista anmälningsdag 1 november!

Program
10.00 Samling med kaffe och mingel, se lokala aktiviteter.
10.30- 12.00 Olika lokala aktiviteter, se nedan.
12.00-13.00 Lunch som betalas av FUISM.
13.00 Digital föreläsning med Jeanette Rangner Jacobsson. Föreläsningen tar du del av
tillsammans med de andra medlemmar i din region på platsen där de lokala aktiviteterna sker.
14.00-14.30 Avslutning med samtal och kaffe.

Gemensam digital föreläsning
Jeanette Rangner Jacobsson intendent pedagogiska enheten Nationalmuseum föreläser om syntolkning. Hon ger nedslag och exempel på syntolkade visningar av
Nationalmuseums samlingar från byst av Fredrika Bremer till Carl Larssons fresker. Hur
beskriver vi muntligt och varierande de föremål som finns innanför skyddsglas och
montrar? Vad skall man ta fasta på vid en syntolkad visning? Vad finns för fallgropar,
hinder och utmaningar? Hur kan vi ge personer med synnedsättning tillgång till våra
visningar och material?
I en tid då flera bedriver visningar digitalt eller då möjligheterna att uppleva konst och
föremål på plats begränsas kan vi då använda metoder inspirerat av syntolkning i vår
förmedling?

Lokala aktiviteter

Region Stockholm/Gotland
Plats: Stockholms Stadsmuseum – samlingsplats meddelas senare
Följ med på en visning av basutställningen med fokus på tillgänglighet.
Genom tre våningsplan tar vi dig från stormaktsdrömmar till förortspunk via
rännstensromantik, ölhallar och folkhemsideal. Hur kan det visuella i utställningen
förmedlas till den som inte ser? Vi tittar också tillsammans på utställningen Mitt liv som
Ulla Winblad där vi möter den verkliga kvinnan bakom Carl Michael Bellmans diktade
gestalt.
Anmäl dig till anna.seidevall-bystrom@stockholm.se

Region Syd (Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Skåne)
Plats: Malmö Museer – samling entré
Vi besöker tillsammans utställningen Vi och dom – en utställning om hatbrott på Malmö
Museer. En utställning som bränner till och berör, där du som besökare får tänka, känna
och reflektera. Vi får även en visning av utställningen (in)visible på Malmö konstmuseum som utgår från konstmuseets samling och presenterar konstverk från tidigt 1900-tal till nutid. Samlingens luckor har fyllts med inlån och nyinköp och utställningen bygger på en lång process av samtal och workshoppar som tar utställningen bortom museiväggarna. Vad händer när vi ser på en konstsamling ur ett queerperspektiv? Kan ett museum berätta något om växelspelet mellan frånvaro och närvaro?
Anmäl dig till anna.norberg@ystad.se

Region Mellan (Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland)
Plats: Östergötlands museum – samling entré
Östergötlands museum har haft stängt för renovering sedan våren 2019 och vid träffen
får vi tillfälle att höra om museets förnyelsearbete. Vi kommer tillsammans titta på de
nya basutställningarna i konst och kulturhistoria. Dagen går av stapeln i våra nya
konferenslokaler som vi blir först av alla att använda!
Anmäl dig till emma.friberg@ostergotlandsmuseum.se

Region Norr (Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten,
Västernorrland)
Plats: Kvinnohistoriskt museum –samling museets entré
Vi tittar på utställningen Korsettkriget som utforskar hur ett litet klädesplagg som
korsetten användes för att diskutera mycket större frågor kring kvinnors rättigheter och
synen på såväl kvinnor som män. Utställningen vill utmana och problematisera bilden av korsetten och dagens aktivitet bjuder in till att själva testa och diskutera hur pedagogiska inslag i utställningen möjliggör en empatisk förståelse för hur historiska människor resonerade. Hur påverkar det våra tankar om kroppar och samhälle idag?
Anmäl dig till karin.jonsson@bildmuseet.umu.se

Region Väst (Jönköping, Västra Götaland, Värmland, Halland)
Plats: Bohusläns museum – samling entré
Dagen börjar med en visning och kort presentation om vad som är på gång på Bohusläns museum därefter får vi höra om MOD2021 – ett projekt som lyfter bortglömda rösträttskämpar i vår lokala historia i Bohuslän. Genom att arbeta pedagogiskt och medskapande under hela projektet har en ny form av hybrid utställning utvecklats som är fysisk och digital på en och samma gång. Vid träffen kommer vi uppleva en Pop-up variant av utställningen och mingla till aktiviteter som lyfter relevanta frågor kring demokrati och jämställdhet idag.
Anmäl dig till elisabeth.corsander@bohuslansmuseum.se

Gilla oss på Facebook: www.facebook.com/fuismsverige

”Hot och hat”– Första digitala lunchseminariet tisdag den 5 oktober

IMG_2026

Nu drar höstens lunchseminarieserie kring temat ”Hot och hat” igång. För att göra programmet så spännande och brett som möjligt har vi breddat tolkningen av vad hot och hat är. Vår tolkning innefattar nu starka och kontroversiella berättelser i museers arbete, utställningsprocesser och/eller utställningar. Seminarieserien är ett samarbete mellan Forum för utställare och FUISM.

5 oktober kl. 12.00-12.45: The Colston display in Bristol – Lisa Graves

Höstens första lunchseminarium hålls av Lisa Graves, World Cultures and Archaeology Curator på Bristol Museum and Art Gallery I Storbritannien.

Den 7 juni 2020 hölls en Black Lives Matter protest i Bristol. Under protesten revs en staty av Edward Colston ned. Colstons familj spelade en aktiv roll i handeln av över 84 000 förslavade afrikanska invånare (inklusive 12 000 barn). När Colston dog donerade han mycket pengar till välgörenhet. Därför beslutades det, 170 år efter hans död, att en staty skulle resas över honom. Trots att Colstons roll i slavhandeln var allmänt känd i vissa kretsar, förminskade populära historier och offentliga berättelser den. De lyfte istället fram hans filantropi.

Lisa Graves kommer att berätta mer om hur de nu ställer ut statyn och deras arbete kring hur den ska passa in i framtidens historieberättande.

Presentationen hålls på engelska.

Läs mer här: https://www.bristolmuseums.org.uk/m-shed/whats-on/the-colston-statue-what-next/

Länk till seminariet den 5/10: https://umu.zoom.us/j/68402629228

26 oktober kl. 12.00-12.45: Antisemitismen då och nu ur ett museipedagogiskt perspektiv –Angelica Ruckstuhl

Angelica Ruckstuhl, museipedagog på Judiska museet i Stockholm, berättar om antisemitismen i Sverige, både historiskt och i nutid.

Via en historisk överblick över antisemitismen leds vi in på hur samtiden ser ut. Hon kommer att berätta om vilka fördomar och åsikter som hon och kollegorna möter idag bland besökare, samt vilka strategier de har och hur de arbetar med dessa frågor på museet.

Länk till seminariet den 26/10: https://umu.zoom.us/j/62794245344

23 november kl. 12.00-12.45: Utställning om tvångsförflyttningar bland samer på Ájtte – Elina Nygård

Elina Nygård, enhetschef på publika avdelningen på Ájtte- Svenskt fjäll- och samemuseum, berättar om utställningen om tvångsförflyttningar bland samer samt om EU-projektet Identity on the Line.

Se en film om projektet här: https://www.youtube.com/watch?v=CJR8W6Ht7gc

Identity on the Line handlar om olika migrationsprocesser som har utspelats i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Litauen, Slovenien och Kroatien under de senaste 100 åren. De deltagande museerna har intervjuat tidigare migranter och deras efterlevande. Det insamlade materialet ligger till grund för utställningar i respektive land och resultaten kommer att sammanföras i en gemensam vandringsutställning i Europa, publikationer, skolmaterial och workshops för museianställda.

Läs mer här: www.ajtte.com/identity-on-the-line/

Länk till seminariet den 23/11: https://umu.zoom.us/j/69554321319

9 december kl. 12.00-12.45: Myndigheten för kulturanalys – Joakim Boström Elias

Joakim Boström Elias, analytiker på Myndigheten för kulturanalys, berättar om rapporten ”Utsatta museer? En kartläggning av skadegörelse, hot och våld mot museer i Sverige” som kom 2017.

Här hittar du rapporten: https://kulturanalys.se/publikation/utsatta-museer/

Det planeras också för ett kommande projekt inom området i en nordisk kontext som Joakim kommer att presentera.

I rapporten framkommer det att på vart tredje museum har personalen någon gång utsatts för våld och hot under 2015. Hot och trakasserier mot besökare har förekommit vid vart tionde museum.

Rapporten visar även att två tredjedelar (66 av de 98 svarande) av museerna har råkat ut för någon form av skadegörelse eller stöld under 2015. Den i särklass vanligaste typen av skadegörelse uppges vara klotter.

Länk till seminariet 9/12: https://umu.zoom.us/j/62777121158

Enkätundersökningen kring påverkan av pandemin

Nu finns en sammanställning av enkätundersökningen som gjordes med fokus på hur situationen kring Covid-19 pandemin har påverkat FUISM:s medlemmars organisation, verksamhet och arbete.

72 personer har svarat på enkäten fördelat på 16 län. 18 svar kom från stiftelse, 5 regionalt, 17 kommunala, 11 kommun/region, 9 statligt samt 12 övriga fördelat på privat, myndighet, svenska kyrkan och universitet.

Vi tackar för din medverkan och återkommer kring hur vi tar detta vidare inom föreningen framöver!

Sammanställning enkät covid FUISMs medlemmar

Vad händer i FUISM i höst?

Karins blommor liten

Äntligen sommar och en efterlängtad skön ledighet!
Vi i FUISM:s styrelse vill passa på att informera er om några saker som är på gång inom föreningen i höst:

Semidigital höstkonferens den 15 november
Då pandemiläget är fortsatt osäkert har vi bestämt att vi planerar för en semidigital konferens i varje region. Alla medlemmar bjuds in till en fysisk träff i sin egen region. Konferensen inleds med en gemensam digital föreläsning för alla regioner. Därefter har de olika regionerna egna program på plats för medlemmarna. Det kan exempelvis vara samtal om föreläsningen, workshop och annat kul tillsammans!

Digitala lunchseminarier på tema ”Hot och hat” – fortsätter i höst
Efter vårt lyckade seminarium tillsammans med Forum för utställare kring temat ”Hot och hat” har vi bestämt oss för att fortsätta samarbetet. Vi kommer att bjuda in till en serie digitala lunchseminarier på fyra tillfällen. Då kommer personer med viktiga erfarenheter kring temat att medverka. Seminarieserien börjar i slutet av september och löper genom hela hösten. Vi återkommer med mer information om datum och program efter semestern.

Vi önskar er en fin sommar, så ses vi i höst!

Anmäl dig till ”Fokus på” den 15 mars 2021

Hur påverkas branschen av hot och hat – eller av rädslan att utsättas för det?

Varmt välkomna till FUISM:s årliga konferens ”Fokus på”! I år sker konferensen digitalt via Zoom och hålls i samarbete med föreningen Forum för utställare. Temat är ”Hot och hat” och konferensen genomförs på eftermiddagen klockan 13.00-15.30 samma dag som FUISM:s årsmöte. Mer om eftermiddagens program:
Program Fokus på Hot och hat (PDF-fil öppnas i ny flik)

Anmälan: Medlemmar i FUISM anmäler sig genom att mejla till info@fuism.se senast onsdag den 10 mars. Skriv i ämnesraden: ”Anmälan Fokus på”.
Vill du samtidigt anmäla dig till FUISM:s årsmöte skriver du: ”Anmälan Årsmöte+ Fokus på”. Du kan även välja att enbart delta på årsmötet under förmiddagen och skriver då: ”Anmälan Årsmöte”.
När du har anmält dig kommer du att få separata länkar skickade till dig den 11 mars. Det vill säga en länk för förmiddagen och/eller en länk för eftermiddagen. Om du inte skulle få länken/länkarna trots att du anmält dig – hör av dig till Linn Nyberg Ekengren via mail: linn.ekengren@varldskulturmuseerna.se

Vi ses!

Kallelse till Årsmöte och ”Fokus på” måndag den 15 mars 2021

Hej bästa FUISM-medlem!

Här kommer kallelsen till FUISM:s årsmöte som sker helt digitalt måndag den 15 mars kl.10.00-11.00 via Microsoft Teams. Därefter får vi en presentation av de tre finalisterna i Årets pedagogiska pris kl.11.10-12.00.

Du som vill delta anmäler dig genom att skicka ett mail till info@fuism.se med rubriken ”Anmälan årsmöte” senast onsdag den 10 mars. Om du inte får länken den 11 mars, trots att du anmält dig – hör av dig till Linn Nyberg Ekengren: linn.ekengren@varldskulturmuseerna.se

Handlingarna till årsmötet (verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt valberedningens förslag på styrelse) kommer du att få bifogade i mailet med länken till mötet som skickas ut den 11 mars. Vi vill att du läser dem innan årsmötet. Då mötet sker online kommer verksamhetsberättelsen inte att läsas upp.

Har du övriga frågor du vill ta upp på mötet, ska dessa inkomma till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Dagens hålltider:
Kl.10.00-11.00 Årsmöte FUISM via Microsoft Teams
Kl.11.00-11.10
En kort bensträckare
Kl.11.10-12.00 Fortsättning i Microsoft Teams: De tre finalisterna av Årets pedagogiska pris 2020 presentera sina bidrag. FUISM:s styrelse informerar därefter.

Kl.13.00-15.30 Årets ”Fokus på” hålls i samarbete med föreningen Forum för utställare med fokus på ”Hot och hat”. Observera att du kommer att få en separat inbjudan och information om anmälan till eftermiddagens program.

Välkommen!

För FUISM:s styrelse
Åsa Thunström, Ordförande

Dagordning FUISMs årsmöte 15 mars 2021 (PDF-fil öppnas i eget fönster)

Finalister i Årets pedagogiska pris 2020

pedagogiskaprisobstillfalligNu är de tre finalisterna utsedda av styrelsen! Vi tackar för de 23 inskickade bidragen till årets tävling. Via länken här kan du se vilka finalisterna är och läsa styrelsens motiveringar. Samtliga finalister kommer även att presentera sina bidrag digitalt på årets ”Fokus på” som hålls i samband med årsmötet den 15 mars 2021.

De tre finalisterna och mer utförlig information om hur du går tillväga för att rösta hittar du här: Rösta | (fuism.se)