Semidigital Höstkonferens måndag den 15 november kl. 10.00-14.30

Välkommen till en semidigital Höstkonferens!

Dagen består av två delar, en fysisk och en digital. Konferensen inleds med lokala
aktiviteter i varje region därefter följer en gemensam digital föreläsning för alla
medlemmar i FUISM. Den digitala föreläsningen upplever du lokalt på plats tillsammans
med medlemmarna i din region. Sista anmälningsdag 1 november!

Program
10.00 Samling med kaffe och mingel, se lokala aktiviteter.
10.30- 12.00 Olika lokala aktiviteter, se nedan.
12.00-13.00 Lunch som betalas av FUISM.
13.00 Digital föreläsning med Jeanette Rangner Jacobsson. Föreläsningen tar du del av
tillsammans med de andra medlemmar i din region på platsen där de lokala aktiviteterna sker.
14.00-14.30 Avslutning med samtal och kaffe.

Gemensam digital föreläsning
Jeanette Rangner Jacobsson intendent pedagogiska enheten Nationalmuseum föreläser om syntolkning. Hon ger nedslag och exempel på syntolkade visningar av
Nationalmuseums samlingar från byst av Fredrika Bremer till Carl Larssons fresker. Hur
beskriver vi muntligt och varierande de föremål som finns innanför skyddsglas och
montrar? Vad skall man ta fasta på vid en syntolkad visning? Vad finns för fallgropar,
hinder och utmaningar? Hur kan vi ge personer med synnedsättning tillgång till våra
visningar och material?
I en tid då flera bedriver visningar digitalt eller då möjligheterna att uppleva konst och
föremål på plats begränsas kan vi då använda metoder inspirerat av syntolkning i vår
förmedling?

Lokala aktiviteter

Region Stockholm/Gotland
Plats: Stockholms Stadsmuseum – samlingsplats meddelas senare
Följ med på en visning av basutställningen med fokus på tillgänglighet.
Genom tre våningsplan tar vi dig från stormaktsdrömmar till förortspunk via
rännstensromantik, ölhallar och folkhemsideal. Hur kan det visuella i utställningen
förmedlas till den som inte ser? Vi tittar också tillsammans på utställningen Mitt liv som
Ulla Winblad där vi möter den verkliga kvinnan bakom Carl Michael Bellmans diktade
gestalt.
Anmäl dig till anna.seidevall-bystrom@stockholm.se

Region Syd (Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Skåne)
Plats: Malmö Museer – samling entré
Vi besöker tillsammans utställningen Vi och dom – en utställning om hatbrott på Malmö
Museer. En utställning som bränner till och berör, där du som besökare får tänka, känna
och reflektera. Vi får även en visning av utställningen (in)visible på Malmö konstmuseum som utgår från konstmuseets samling och presenterar konstverk från tidigt 1900-tal till nutid. Samlingens luckor har fyllts med inlån och nyinköp och utställningen bygger på en lång process av samtal och workshoppar som tar utställningen bortom museiväggarna. Vad händer när vi ser på en konstsamling ur ett queerperspektiv? Kan ett museum berätta något om växelspelet mellan frånvaro och närvaro?
Anmäl dig till anna.norberg@ystad.se

Region Mellan (Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland)
Plats: Östergötlands museum – samling entré
Östergötlands museum har haft stängt för renovering sedan våren 2019 och vid träffen
får vi tillfälle att höra om museets förnyelsearbete. Vi kommer tillsammans titta på de
nya basutställningarna i konst och kulturhistoria. Dagen går av stapeln i våra nya
konferenslokaler som vi blir först av alla att använda!
Anmäl dig till emma.friberg@ostergotlandsmuseum.se

Region Norr (Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten,
Västernorrland)
Plats: Kvinnohistoriskt museum –samling museets entré
Vi tittar på utställningen Korsettkriget som utforskar hur ett litet klädesplagg som
korsetten användes för att diskutera mycket större frågor kring kvinnors rättigheter och
synen på såväl kvinnor som män. Utställningen vill utmana och problematisera bilden av korsetten och dagens aktivitet bjuder in till att själva testa och diskutera hur pedagogiska inslag i utställningen möjliggör en empatisk förståelse för hur historiska människor resonerade. Hur påverkar det våra tankar om kroppar och samhälle idag?
Anmäl dig till karin.jonsson@bildmuseet.umu.se

Region Väst (Jönköping, Västra Götaland, Värmland, Halland)
Plats: Bohusläns museum – samling entré
Dagen börjar med en visning och kort presentation om vad som är på gång på Bohusläns museum därefter får vi höra om MOD2021 – ett projekt som lyfter bortglömda rösträttskämpar i vår lokala historia i Bohuslän. Genom att arbeta pedagogiskt och medskapande under hela projektet har en ny form av hybrid utställning utvecklats som är fysisk och digital på en och samma gång. Vid träffen kommer vi uppleva en Pop-up variant av utställningen och mingla till aktiviteter som lyfter relevanta frågor kring demokrati och jämställdhet idag.
Anmäl dig till elisabeth.corsander@bohuslansmuseum.se

Gilla oss på Facebook: www.facebook.com/fuismsverige