Möte med Museiutredningen

Delar av styrelsen kommer att ha möte med Museiutredningen och önskar få FUISM-medlemmars synpunkter och tankar kring följande frågor:

• Hur uppfattar ni att pedagogik och lärande prioriteras i dag i museiverksamheter?
Vilka resurser ges genom t.ex. budget, planering och rekrytering?
• Hur tycker ni att museipedagogik och lärande kan bli tillgängligt för fler i hela landet?
Vilka framgångsrika exempel kan inspirera när vi ska formulera förslag för att tillgången till museiupplevelser ska bli större och mer jämlik över landet?

• Finns det några särskilda trender i samhället och i museisektorn som påverkar den pedagogiska verksamheten?
Vilken roll kommer pedagoger att ha framöver?

 

Maila Sofia Dahlquist senast 7:e april