Dokumentation av Forum för utställare & FUISMs Höstkonferens 2015

Under rubriken Vems berättelser? hölls Forum för utställare & FUISMs Höstkonferens på Historiska museet 19-20 oktober 2015. Nu finns en sammanställning av dagarna att läsa här: Vems berättelser höstkonferens 2015

kW

Foto: Susanna Zidén FUISM

 

forum2fuism