Verksamhetsberättelse för 2015 och kallelse till årsmöte 14 mars

Den 14 mars kl 10-11 2016 är det FUISM:s årsmöte på Östasiatiska museet. Kallelse finns här (pdf): Kallelse årsmöte FUISM 14 mars 2016 och verksamhetsberättelsen här (pdf): Verksamhetsberättelse FUISM 2015

Årsmötet ingår i FUISMs Fokus på pedagogik-dag, inbjudan och program hittar du här: FUISMs Fokus på 2016