Handlingar till årsmötet

FUISM:s årsmöte som sker digitalt måndag den 15 mars kl.10.00-11.00 via Microsoft Teams. Under årsmötet kommer inte handlingarna nedan läsas upp, utan inför möte är det bra om medelmmarna läst följande handlingar inför omröstning.

Varmt välkomna!

Verksamhetsberättelse-2020-FUISM

Resultat- och balansrapport 2020

Medlemsavgift FUISM för 2022

Valberedningens förslag 2021 pdf