De tre finalisterna!

Vi fick in en hel hög av spännande och inspirerande förslag till årets pedagogiska pris. Nu har styrelsen valt ut tre finalister.

Krypspåret – Trelleborgs museum

Krypspåret visar hur ett museum på ett hållbart sätt kan knyta an till aktuella behov i samhället. Med referensgrupper har en sömlös integrering av ett nytt spår i befintlig utställning byggts. Upplevelsen förstärks med lekfullhet och rim i en nyskriven bok ”Vad händer på museet”. En lässatsning där taktila upplevelser i historien förenar språkutveckling med en krypande lust att lära.

Snöstjärnor och tångruskor – Hallands konstmuseum / Konst i Halland och Ricklundgården/EMMAS konstpedagogiska verkstad

Med retrokänsla väcker Snöstjärnor och tångruskor liv i en analog kommunikation – en brevväxling mellan norr och söder. I utbyte av naturmaterial, brev och platsburna berättelser har unga delat likheter och olikheter. Ett tvärvetenskapligt grepp har gett kunskap om hur olika geografiska områden präglat språk och kultur. Med slöjd och konst som förenar har samtal om kulturer väckts.

Vi syr framtiden! – Göteborgs konsthall

Vi syr framtiden! tar fasta på en konstnärsdriven, aktivistisk och konstpedagogisk metod där verket vävs kollektivt i mänskliga möten och samtal. För att stärka och värna den romska kulturen har förskolebarn involverats i konstnärens praktik och gjort den till sin. Forma och äga sin identitet i närmiljö har engagerat till nya drömmar och gett plats för deltagande i nya sammanhang.

Małgorzata Mirga-Tas Göteborgs Konsthall

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *