Att göra det svårt för sig – seminarium på Stadsmuseet

Stockholms stadsmuseum bjuder in till heldagsseminarium om olika pedagogiska grepp i arbetet med svåra frågor, måndag 18 november. Läs mer om programmet här.