Museipedagogisk utbildning/fortbildning

Unik utbildning, skräddarsydd för dig som arbetar med lärande inom kulturarvssektorn. Den består av fyra delkurser: Museipedagogikens samhällsanknytning, Kommunicera projekt, Museipedagogikens ramar och möjligheter samt Pedagogiskt utvecklingsarbete. Utbildningen startar hösten 2014 och är initierad av Riksförbundet Sveriges Museer i samarbete med Linnéuniversitetet, Malmö högskola och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Mer information hittar du här.