Museipedagogisk fortbildning – sök nu våren 2015

Riksförbundet Sveriges Museer ger  i samarbete med Linnéuniversitetet, Malmö högskola och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim en unik utbildning, skräddarsydd för dig som arbetar med lärande inom kulturarvssektorn. Läs om det här. Eftersom kurserna ges som uppdragsutbildningar är de avgiftsbelagda och kostar mellan 5000 nok och 6500 sek.

Kursen består av fyra delkurser. Två stycken är redan igång under hösten 2014, men nu är det alltså dags att söka kurserna som startar vårterminen 2015. Detaljerad information om de olika kurserna och intervjuer med två deltagare hittar du här.