Fokus på dagen 10 mars – sammanfattning och deltagarnas synpunkter

Fokus på konferensen utvärderades av deltagarna. Tack för alla bra synpunkter! Vi tar till oss dem inför framtida program.

Några axplock av synpunkterna: Väldigt givande och inspirerande dag. Genomtänkt program. Intressant innehåll. Väldigt givande och inspirerande dag. Intressant tema. Bra att det var kostnadsfritt. Lärorikt för mig som nyanställd pedagog. Fokus fanns under hela dagen. Ambitiöst, inspirerande, intressant.

De två inspirationsföreläsarna Dilsa Demirbag-Sten /Berättarministeriet och Tuttika Sen/ kulturproducent och ”mamma” till Present-projektet fick båda  Bra inspirationsföreläsare. Bra föreläsare. Mycket bra och inspirerande.

Före lunchen presenterade panelen sig och sin institutions tankar om vision och vardag i det pedagogiska arbetet. Sofie Nyman/ publikchef på Historiska museet, Veronica Hejdelind/ publikchef Arkitektur och designcentrum, Lisa Lundström/ intendent pedagogik Bildmuseet Umeå, och Karl Arvidsson/ publikchef Göteborgs stadsmuseum. Bra och intressant med exempel Vision och Vardag från fyra olika museer som berättar hur de jobbar med visioner. Bra balans mellan vision och praktik.

Under lunchen blev deltagarna inplacerade i grupper och fick i uppgift att ta fram en eller flera frågor till panelen. Trevligt med gruppindelning vid lunchen och att man inte fick välja grupp själv, det ledde till bra samtal. Bra med gruppsamtal vid lunchen, alla blev inkluderade. Bra att bli ihop-parad med andra. Bra program och att använda lunchen till arbete.

Presentation av de tre projekt som var nominerade till Årets pedagogiska projekt. Hembygd-någonstans i Sverige. Möten med minnen. Extra allt-om och av barn/unga med diagnoser. Bra att de nominerade visade och berättade om sina projekt. Museer/pedagogik kan göra skillnad. Bra att inkludera olika grupper.

Några av de mer negativa synpunkterna: Tajt tidsschema. Kunde varit mer luft i programmet. Svårt att hålla tider. Tidshållning påverkar upplevelse och möjlighet att fokusera. En inspirationsföreläsare hade räckt.