Pedagogstafett i Region Norr 17 september

Bild från Region Norr. Dramatiserad visning kring norm och identitet.Onsdag 17 september var det Pedagogstafett i Region Norr. Friluftsmuseet Hägnan i Luleå berättade tillsammans med Kulturskolan om ett program för högstadieelever i Luleå Kommun. Man erbjuder dramatiserad guidning och temadag om normer och identitet. Så här berättar de om sitt upplägg:

– Vi har med hjälp av arkivmaterial och rättegångsprotokoll väckt människor ur det förgångna till liv och eleverna får under dagen följa en transexuell människas liv under 1700-talets början.  Syftet med detta program är att belysa och diskutera ett ständigt aktuellt ämne ur ett historiskt perspektiv och att öka förståelsen och kunskapen om könstillhörighet utifrån diskrimineringsgrunderna. Vi vill även att eleverna lämnar museet lite mer fördomsmedvetna.