Program ”Fokus på” och förlängd anmälan

Välkommen till en spännande dag!
Till grund för programmet för ”Fokus på: Pedagogik i förändring” ligger frågor rörande pedagogens och pedagogikens framtida roll. Vi har alla gått igenom olika förändringar och omställningar den senaste tiden på grund av rådande omständigheter. Ibland har vi kanske till och med vacklat i våra yrkesroller. Tillsammans ska vi därför blicka tillbaka i tiden, se på vår framtid, olika strategier och metoder, fundera och samtala. Mötet och samtalet är det centrala för den här dagen – vi har ju längtat efter att ses! Vi behöver utbyta idéer och erfarenheter, finna nya och gamla kollegor, känna inspiration och gemenskap.

Förlängt anmälningsdatum
Anmälan till årsmötet och ”Fokus på” har förlängts till senast onsdagen den 16 mars. Om du har glömt att anmäla dig, maila snarast till info@fuism.se och ange eventuell allergi eller annan kostinfo i mailet.

Den huvudsakliga tanken är alltså att ses på plats i Göteborg. Men eftersom restriktionerna ganska nyligen hävdes finns det möjlighet för dig som inte vill eller kan resa ännu, att delta digitalt på årsmötet och föreläsningarna via Teams. Skriv då i anmälan att du önskar delta digitalt, så skickar vi en teamslänk innan mötet.

Program ”Fokus på: Pedagogik i förändring”

12.30-13.30 Lunch

13.30-13.35 Fokus på: Pedagogik i förändring
Anna Norberg, Ystads konstmuseum/Bästa Biennalen, Eric Östergren, The Viking Museum och Linn Nyberg Ekengren, Världskulturmuseet hälsar välkommen!

13.35-14.05 Philippa Nanfeldt, konstvetare och konstpedagog
Philippa Nanfeldt har pedagogiska erfarenheter från olika håll och var fram till 2020 verksam på Göteborgs konstmuseum som intendent för den pedagogiska verksamheten och som chef för enheten Publika möten. I museets vetenskapliga publikation Skiascope medverkade Philippa i nummer 4: Konstpedagogik, med texten Vad, hur och för vem? Konstpedagogikens historia på Göteborgs konstmuseum som skisserar den långa vägen fram till den moderna pedagogiken.

14.05-14.20 Paus

14.20-14.50 Jonas Lindwall, intendent, Livrustkammaren
Jonas Lindwall har varit verksam inom det museala sedan 1990-talet och är idag ett självklart namn när det handlar om museers tillgänglighet, kommunikation och pedagogik på sociala medier. Lindwall kommer bland annat berätta om Livrustkammarens digitala strategi men också hur succén på sociala medier har speglat av sig i den pedagogiska verksamheten.

14.50-15.10 Paus

15.10-15.45 Visningar. På Världskulturmuseerna har tidigare museipedagoger fått nya roller och uppdrag – de är nu mera utvecklare av olika verksamhetsområden. Följ med en av utvecklarna på ett samtal i museets utställningar eller i det digitala rummet. Du får själv möjlighet att välja spår som intresserar dig:
1. Utveckling av skoluppdraget. Följ med utvecklare Margareta Persson till museets barn och familjeutställningar Tillsammans och ¡Viva México! Margareta berättar mer om sitt uppdrag som utvecklare av skolverksamhet och de pedagogiska strategierna i utställningarna.
2. Utveckling av digital förmedling. Mattias Kästel, utvecklare av digital förmedling, berättar vad hans nya pedagogtjänst innebär. Ni får en inblick i Världskulturmuseerna digitala lärarresurser såsom Human Nature skola, prototypen Bygga Demokrati och andra pågående digitala lärandeprojekt.
3. Utveckling av livslångt lärande. Följ med Sten-Karl Hedin och Björn Lindgren i utställningen Korsvägar för ett samtal om hur de tagit sig an det sitt nya uppdrag att utveckla verksamhet för det livslånga lärandet. De delger Världskulturmuseets strategier för att nå fler nya besökare och återkommande besökare bland annat genom strategiska samarbetspartners, och genom att programmera utbud med stöd av visitor 360. Därefter gör ni några nedslag i basutställningen Korsvägar, en utställning kan ge historiska och globala perspektiv på vår samtid.
4. Pedagogik i förändring. Hur synen på förmedling och pedagogens uppgifter och kompetenser skiftat från Världskulturmuseets tillblivelse till idag. Följ med Linn Nyberg Ekengren, utvecklare av livslångt lärande, och ta del av hennes perspektiv gällande vilka kompetenser och vilka uppdrag som betonats gällande pedagogens roll på Världskulturmuseet sedan dess tillblivelse 2004 tills idag. Därefter tittar vi in i utställningen Tillsammans, en utställning som attraherar våra allra yngsta besökare.

15.45-16.00 Fika på café Tabla

16.00-16.30 Samtal. Ta med kaffekoppen. Vi samlas i visningsgrupperna runt caféborden.
Frågor: Vad tar vi med oss för lärdomar från den här dagen? Vilka utmaningar står vi inför som pedagoger? Och om du fick bestämma vad skulle du ändra på eller införa på din arbetsplats utifrån ett pedagogiskt perspektiv? Vad är dina behov?

16.30-16.45 Sammanfattning och FUISM har ordet

17.00-19.00 Afterwork på Incontro. Valfri afterwork för den som vill fortsätta samtala och ha det trevligt med kollegor! Vi ses på adress: Incontro, Svenska Mässan, huvudentré.

Årsmöte och ”Fokus på” 21 mars 2022

9a806867-e787-4fb7-9a6c-7bf67db64499

I år kan vi äntligen ses på riktigt! Vi startar klockan 10.00 på Världskulturmuseet i Göteborg.

”Fokus på” äger i vanlig ordning rum samma dag, i år med temat ”Pedagogik i förändring”. Hålltider för dagen ser du här nedan. Fullständigt program för ”Fokus på” kommer inom kort.

Anmäl dig till årsmötet och ”Fokus på” via info@fuism.se senast fredag 11 mars. Ange eventuell allergi eller specialkost i mailet. Har du övriga frågor du vill ta upp på mötet, ska dessa inkomma till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för 2022 för att kunna delta! Institutionsmedlem kan kostnadsfritt skicka så många deltagare som ingår i medlemskapet baserat på prisnivå – läs mer i pdf-filen: 211109 Institutionsmedlemskap

Handlingar till årsmötet (pdf-filer som öppnas i eget fönster)
FUISM Verksamhetsberättelse 2021
Resultat- och balansrapport 2021
Kallelse årsmöte FUISM 21 mars 2022

Hålltider för dagen
10.00-10.30     Registrering och morgonkaffe
10.30-11.30     Årsmöte
11.30-11.45     Paus
11.45-12.30     Presentation av finalisterna till Årets pedagogiska pris 2021
12.30-13.30     Lunch
13.30-16.45     ”Fokus på: Pedagogik i förändring”. Program kommer inom kort.

Välkommen, hoppas vi ses i Göteborg!

För FUISM:s styrelse
Åsa Thunström, Ordförande

 

Finalister i Årets pedagogiska pris 2021

Nu är de tre finalisterna utsedda av styrelsen! Vi gratulerar dem och tackar samtidigt för de 26 inskickade bidragen till årets tävling. Samtliga finalister kommer att presentera sina bidrag på årets ”Fokus på” som hålls i samband med årsmötet den 21 mars 2022.

Via länken kan du läsa mer om finalisterna, styrelsens motiveringar och hur du röstar! Rösta på din favorit

Förlängd nomineringstid Årets pedagogiska pris!

PrintNominera mera! Du har fram till och med tisdag den 25 januari kl.23.59 att nominera ett bidrag till föreningens årliga utmärkelse ”Årets pedagogiska pris”. Glöm inte att alla som vill kan nominera ett pedagogiskt projekt eller en verksamhet. Du behöver alltså inte vara medlem i FUISM! Tipsa också gärna vidare, så att vi får in många bidrag till föreningen.

Priset tillkännages och delas ut under festliga former på Sveriges museers vårmöte 2022 i Halmstad.

Läs mer och nominera ett tävlingsbidrag!

Save the date 21 mars: Årsmöte & ”Fokus på”

fuismheaderSkriv in måndagen den 21 mars i kalendern! Då planerar vi i styrelsen för ett årsmöte och Fokus på-konferens med temat ”Pedagogik i förändring”. Vi längtar efter att få träffas och hoppas detta år kunna genomföra en fysisk konferens i Göteborg på Världskulturmuseet. Håll dig uppdaterad här på webben och på föreningens Facebook-sida för mer information framöver.

Dags att nominera Årets pedagogiska pris 2021!

Förra årets vinnare av ÅPP - Jönköpings läns museum. Foto: Åsa Rosén.

Förra årets vinnare av ÅPP – Jönköpings läns museum. Foto: Åsa Rosén.

Känner du till ett pedagogiskt projekt eller en verksamhet som du tycker förtjänar extra uppmärksamhet? Nu kan du nominera ett bidrag till föreningens årliga utmärkelse ”Årets pedagogiska pris” fram till och med den 21 januari 2022. Priset tillkännages och delas ut under festliga former på Sveriges museers vårmöte 2022 i Halmstad.

Observera att alla som vill kan nominera, du behöver alltså inte vara medlem i FUISM. Styrelsen väljer sedan ut tre bidrag som går vidare till final och som medlemmarna sedan får rösta på.

Läs mer och nominera ett tävlingsbidrag!

Har du frågor, kontakta:
Josefine Ottosson, ansvarig för Årets pedagogiska pris
Mobil: 070-326 45 54
E-post: josefine.ottosson@jkpglm.se

Semidigital Höstkonferens måndag den 15 november kl. 10.00-14.30

Välkommen till en semidigital Höstkonferens!

Dagen består av två delar, en fysisk och en digital. Konferensen inleds med lokala
aktiviteter i varje region därefter följer en gemensam digital föreläsning för alla
medlemmar i FUISM. Den digitala föreläsningen upplever du lokalt på plats tillsammans
med medlemmarna i din region. Sista anmälningsdag 1 november!

Program
10.00 Samling med kaffe och mingel, se lokala aktiviteter.
10.30- 12.00 Olika lokala aktiviteter, se nedan.
12.00-13.00 Lunch som betalas av FUISM.
13.00 Digital föreläsning med Jeanette Rangner Jacobsson. Föreläsningen tar du del av
tillsammans med de andra medlemmar i din region på platsen där de lokala aktiviteterna sker.
14.00-14.30 Avslutning med samtal och kaffe.

Gemensam digital föreläsning
Jeanette Rangner Jacobsson intendent pedagogiska enheten Nationalmuseum föreläser om syntolkning. Hon ger nedslag och exempel på syntolkade visningar av
Nationalmuseums samlingar från byst av Fredrika Bremer till Carl Larssons fresker. Hur
beskriver vi muntligt och varierande de föremål som finns innanför skyddsglas och
montrar? Vad skall man ta fasta på vid en syntolkad visning? Vad finns för fallgropar,
hinder och utmaningar? Hur kan vi ge personer med synnedsättning tillgång till våra
visningar och material?
I en tid då flera bedriver visningar digitalt eller då möjligheterna att uppleva konst och
föremål på plats begränsas kan vi då använda metoder inspirerat av syntolkning i vår
förmedling?

Lokala aktiviteter

Region Stockholm/Gotland
Plats: Stockholms Stadsmuseum – samlingsplats meddelas senare
Följ med på en visning av basutställningen med fokus på tillgänglighet.
Genom tre våningsplan tar vi dig från stormaktsdrömmar till förortspunk via
rännstensromantik, ölhallar och folkhemsideal. Hur kan det visuella i utställningen
förmedlas till den som inte ser? Vi tittar också tillsammans på utställningen Mitt liv som
Ulla Winblad där vi möter den verkliga kvinnan bakom Carl Michael Bellmans diktade
gestalt.
Anmäl dig till anna.seidevall-bystrom@stockholm.se

Region Syd (Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Skåne)
Plats: Malmö Museer – samling entré
Vi besöker tillsammans utställningen Vi och dom – en utställning om hatbrott på Malmö
Museer. En utställning som bränner till och berör, där du som besökare får tänka, känna
och reflektera. Vi får även en visning av utställningen (in)visible på Malmö konstmuseum som utgår från konstmuseets samling och presenterar konstverk från tidigt 1900-tal till nutid. Samlingens luckor har fyllts med inlån och nyinköp och utställningen bygger på en lång process av samtal och workshoppar som tar utställningen bortom museiväggarna. Vad händer när vi ser på en konstsamling ur ett queerperspektiv? Kan ett museum berätta något om växelspelet mellan frånvaro och närvaro?
Anmäl dig till anna.norberg@ystad.se

Region Mellan (Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland)
Plats: Östergötlands museum – samling entré
Östergötlands museum har haft stängt för renovering sedan våren 2019 och vid träffen
får vi tillfälle att höra om museets förnyelsearbete. Vi kommer tillsammans titta på de
nya basutställningarna i konst och kulturhistoria. Dagen går av stapeln i våra nya
konferenslokaler som vi blir först av alla att använda!
Anmäl dig till emma.friberg@ostergotlandsmuseum.se

Region Norr (Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten,
Västernorrland)
Plats: Kvinnohistoriskt museum –samling museets entré
Vi tittar på utställningen Korsettkriget som utforskar hur ett litet klädesplagg som
korsetten användes för att diskutera mycket större frågor kring kvinnors rättigheter och
synen på såväl kvinnor som män. Utställningen vill utmana och problematisera bilden av korsetten och dagens aktivitet bjuder in till att själva testa och diskutera hur pedagogiska inslag i utställningen möjliggör en empatisk förståelse för hur historiska människor resonerade. Hur påverkar det våra tankar om kroppar och samhälle idag?
Anmäl dig till karin.jonsson@bildmuseet.umu.se

Region Väst (Jönköping, Västra Götaland, Värmland, Halland)
Plats: Bohusläns museum – samling entré
Dagen börjar med en visning och kort presentation om vad som är på gång på Bohusläns museum därefter får vi höra om MOD2021 – ett projekt som lyfter bortglömda rösträttskämpar i vår lokala historia i Bohuslän. Genom att arbeta pedagogiskt och medskapande under hela projektet har en ny form av hybrid utställning utvecklats som är fysisk och digital på en och samma gång. Vid träffen kommer vi uppleva en Pop-up variant av utställningen och mingla till aktiviteter som lyfter relevanta frågor kring demokrati och jämställdhet idag.
Anmäl dig till elisabeth.corsander@bohuslansmuseum.se

Gilla oss på Facebook: www.facebook.com/fuismsverige

”Hot och hat”– Första digitala lunchseminariet tisdag den 5 oktober

IMG_2026

Nu drar höstens lunchseminarieserie kring temat ”Hot och hat” igång. För att göra programmet så spännande och brett som möjligt har vi breddat tolkningen av vad hot och hat är. Vår tolkning innefattar nu starka och kontroversiella berättelser i museers arbete, utställningsprocesser och/eller utställningar. Seminarieserien är ett samarbete mellan Forum för utställare och FUISM.

5 oktober kl. 12.00-12.45: The Colston display in Bristol – Lisa Graves

Höstens första lunchseminarium hålls av Lisa Graves, World Cultures and Archaeology Curator på Bristol Museum and Art Gallery I Storbritannien.

Den 7 juni 2020 hölls en Black Lives Matter protest i Bristol. Under protesten revs en staty av Edward Colston ned. Colstons familj spelade en aktiv roll i handeln av över 84 000 förslavade afrikanska invånare (inklusive 12 000 barn). När Colston dog donerade han mycket pengar till välgörenhet. Därför beslutades det, 170 år efter hans död, att en staty skulle resas över honom. Trots att Colstons roll i slavhandeln var allmänt känd i vissa kretsar, förminskade populära historier och offentliga berättelser den. De lyfte istället fram hans filantropi.

Lisa Graves kommer att berätta mer om hur de nu ställer ut statyn och deras arbete kring hur den ska passa in i framtidens historieberättande.

Presentationen hålls på engelska.

Läs mer här: https://www.bristolmuseums.org.uk/m-shed/whats-on/the-colston-statue-what-next/

Länk till seminariet den 5/10: https://umu.zoom.us/j/68402629228

26 oktober kl. 12.00-12.45: Antisemitismen då och nu ur ett museipedagogiskt perspektiv –Angelica Ruckstuhl

Angelica Ruckstuhl, museipedagog på Judiska museet i Stockholm, berättar om antisemitismen i Sverige, både historiskt och i nutid.

Via en historisk överblick över antisemitismen leds vi in på hur samtiden ser ut. Hon kommer att berätta om vilka fördomar och åsikter som hon och kollegorna möter idag bland besökare, samt vilka strategier de har och hur de arbetar med dessa frågor på museet.

Länk till seminariet den 26/10: https://umu.zoom.us/j/62794245344

23 november kl. 12.00-12.45: Utställning om tvångsförflyttningar bland samer på Ájtte – Elina Nygård

Elina Nygård, enhetschef på publika avdelningen på Ájtte- Svenskt fjäll- och samemuseum, berättar om utställningen om tvångsförflyttningar bland samer samt om EU-projektet Identity on the Line.

Se en film om projektet här: https://www.youtube.com/watch?v=CJR8W6Ht7gc

Identity on the Line handlar om olika migrationsprocesser som har utspelats i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Litauen, Slovenien och Kroatien under de senaste 100 åren. De deltagande museerna har intervjuat tidigare migranter och deras efterlevande. Det insamlade materialet ligger till grund för utställningar i respektive land och resultaten kommer att sammanföras i en gemensam vandringsutställning i Europa, publikationer, skolmaterial och workshops för museianställda.

Läs mer här: www.ajtte.com/identity-on-the-line/

Länk till seminariet den 23/11: https://umu.zoom.us/j/69554321319

9 december kl. 12.00-12.45: Myndigheten för kulturanalys – Joakim Boström Elias

Joakim Boström Elias, analytiker på Myndigheten för kulturanalys, berättar om rapporten ”Utsatta museer? En kartläggning av skadegörelse, hot och våld mot museer i Sverige” som kom 2017.

Här hittar du rapporten: https://kulturanalys.se/publikation/utsatta-museer/

Det planeras också för ett kommande projekt inom området i en nordisk kontext som Joakim kommer att presentera.

I rapporten framkommer det att på vart tredje museum har personalen någon gång utsatts för våld och hot under 2015. Hot och trakasserier mot besökare har förekommit vid vart tionde museum.

Rapporten visar även att två tredjedelar (66 av de 98 svarande) av museerna har råkat ut för någon form av skadegörelse eller stöld under 2015. Den i särklass vanligaste typen av skadegörelse uppges vara klotter.

Länk till seminariet 9/12: https://umu.zoom.us/j/62777121158

Enkätundersökningen kring påverkan av pandemin

Nu finns en sammanställning av enkätundersökningen som gjordes med fokus på hur situationen kring Covid-19 pandemin har påverkat FUISM:s medlemmars organisation, verksamhet och arbete.

72 personer har svarat på enkäten fördelat på 16 län. 18 svar kom från stiftelse, 5 regionalt, 17 kommunala, 11 kommun/region, 9 statligt samt 12 övriga fördelat på privat, myndighet, svenska kyrkan och universitet.

Vi tackar för din medverkan och återkommer kring hur vi tar detta vidare inom föreningen framöver!

Sammanställning enkät covid FUISMs medlemmar

Vad händer i FUISM i höst?

Karins blommor liten

Äntligen sommar och en efterlängtad skön ledighet!
Vi i FUISM:s styrelse vill passa på att informera er om några saker som är på gång inom föreningen i höst:

Semidigital höstkonferens den 15 november
Då pandemiläget är fortsatt osäkert har vi bestämt att vi planerar för en semidigital konferens i varje region. Alla medlemmar bjuds in till en fysisk träff i sin egen region. Konferensen inleds med en gemensam digital föreläsning för alla regioner. Därefter har de olika regionerna egna program på plats för medlemmarna. Det kan exempelvis vara samtal om föreläsningen, workshop och annat kul tillsammans!

Digitala lunchseminarier på tema ”Hot och hat” – fortsätter i höst
Efter vårt lyckade seminarium tillsammans med Forum för utställare kring temat ”Hot och hat” har vi bestämt oss för att fortsätta samarbetet. Vi kommer att bjuda in till en serie digitala lunchseminarier på fyra tillfällen. Då kommer personer med viktiga erfarenheter kring temat att medverka. Seminarieserien börjar i slutet av september och löper genom hela hösten. Vi återkommer med mer information om datum och program efter semestern.

Vi önskar er en fin sommar, så ses vi i höst!