Program ”Fokus på” och förlängd anmälan

Välkommen till en spännande dag!
Till grund för programmet för ”Fokus på: Pedagogik i förändring” ligger frågor rörande pedagogens och pedagogikens framtida roll. Vi har alla gått igenom olika förändringar och omställningar den senaste tiden på grund av rådande omständigheter. Ibland har vi kanske till och med vacklat i våra yrkesroller. Tillsammans ska vi därför blicka tillbaka i tiden, se på vår framtid, olika strategier och metoder, fundera och samtala. Mötet och samtalet är det centrala för den här dagen – vi har ju längtat efter att ses! Vi behöver utbyta idéer och erfarenheter, finna nya och gamla kollegor, känna inspiration och gemenskap.

Förlängt anmälningsdatum
Anmälan till årsmötet och ”Fokus på” har förlängts till senast onsdagen den 16 mars. Om du har glömt att anmäla dig, maila snarast till info@fuism.se och ange eventuell allergi eller annan kostinfo i mailet.

Den huvudsakliga tanken är alltså att ses på plats i Göteborg. Men eftersom restriktionerna ganska nyligen hävdes finns det möjlighet för dig som inte vill eller kan resa ännu, att delta digitalt på årsmötet och föreläsningarna via Teams. Skriv då i anmälan att du önskar delta digitalt, så skickar vi en teamslänk innan mötet.

Program ”Fokus på: Pedagogik i förändring”

12.30-13.30 Lunch

13.30-13.35 Fokus på: Pedagogik i förändring
Anna Norberg, Ystads konstmuseum/Bästa Biennalen, Eric Östergren, The Viking Museum och Linn Nyberg Ekengren, Världskulturmuseet hälsar välkommen!

13.35-14.05 Philippa Nanfeldt, konstvetare och konstpedagog
Philippa Nanfeldt har pedagogiska erfarenheter från olika håll och var fram till 2020 verksam på Göteborgs konstmuseum som intendent för den pedagogiska verksamheten och som chef för enheten Publika möten. I museets vetenskapliga publikation Skiascope medverkade Philippa i nummer 4: Konstpedagogik, med texten Vad, hur och för vem? Konstpedagogikens historia på Göteborgs konstmuseum som skisserar den långa vägen fram till den moderna pedagogiken.

14.05-14.20 Paus

14.20-14.50 Jonas Lindwall, intendent, Livrustkammaren
Jonas Lindwall har varit verksam inom det museala sedan 1990-talet och är idag ett självklart namn när det handlar om museers tillgänglighet, kommunikation och pedagogik på sociala medier. Lindwall kommer bland annat berätta om Livrustkammarens digitala strategi men också hur succén på sociala medier har speglat av sig i den pedagogiska verksamheten.

14.50-15.10 Paus

15.10-15.45 Visningar. På Världskulturmuseerna har tidigare museipedagoger fått nya roller och uppdrag – de är nu mera utvecklare av olika verksamhetsområden. Följ med en av utvecklarna på ett samtal i museets utställningar eller i det digitala rummet. Du får själv möjlighet att välja spår som intresserar dig:
1. Utveckling av skoluppdraget. Följ med utvecklare Margareta Persson till museets barn och familjeutställningar Tillsammans och ¡Viva México! Margareta berättar mer om sitt uppdrag som utvecklare av skolverksamhet och de pedagogiska strategierna i utställningarna.
2. Utveckling av digital förmedling. Mattias Kästel, utvecklare av digital förmedling, berättar vad hans nya pedagogtjänst innebär. Ni får en inblick i Världskulturmuseerna digitala lärarresurser såsom Human Nature skola, prototypen Bygga Demokrati och andra pågående digitala lärandeprojekt.
3. Utveckling av livslångt lärande. Följ med Sten-Karl Hedin och Björn Lindgren i utställningen Korsvägar för ett samtal om hur de tagit sig an det sitt nya uppdrag att utveckla verksamhet för det livslånga lärandet. De delger Världskulturmuseets strategier för att nå fler nya besökare och återkommande besökare bland annat genom strategiska samarbetspartners, och genom att programmera utbud med stöd av visitor 360. Därefter gör ni några nedslag i basutställningen Korsvägar, en utställning kan ge historiska och globala perspektiv på vår samtid.
4. Pedagogik i förändring. Hur synen på förmedling och pedagogens uppgifter och kompetenser skiftat från Världskulturmuseets tillblivelse till idag. Följ med Linn Nyberg Ekengren, utvecklare av livslångt lärande, och ta del av hennes perspektiv gällande vilka kompetenser och vilka uppdrag som betonats gällande pedagogens roll på Världskulturmuseet sedan dess tillblivelse 2004 tills idag. Därefter tittar vi in i utställningen Tillsammans, en utställning som attraherar våra allra yngsta besökare.

15.45-16.00 Fika på café Tabla

16.00-16.30 Samtal. Ta med kaffekoppen. Vi samlas i visningsgrupperna runt caféborden.
Frågor: Vad tar vi med oss för lärdomar från den här dagen? Vilka utmaningar står vi inför som pedagoger? Och om du fick bestämma vad skulle du ändra på eller införa på din arbetsplats utifrån ett pedagogiskt perspektiv? Vad är dina behov?

16.30-16.45 Sammanfattning och FUISM har ordet

17.00-19.00 Afterwork på Incontro. Valfri afterwork för den som vill fortsätta samtala och ha det trevligt med kollegor! Vi ses på adress: Incontro, Svenska Mässan, huvudentré.