Program ”Fokus på” och förlängd anmälan

Välkommen till en spännande dag!
Till grund för programmet för ”Fokus på: Pedagogik i förändring” ligger frågor rörande pedagogens och pedagogikens framtida roll. Vi har alla gått igenom olika förändringar och omställningar den senaste tiden på grund av rådande omständigheter. Ibland har vi kanske till och med vacklat i våra yrkesroller. Tillsammans ska vi därför blicka tillbaka i tiden, se på vår framtid, olika strategier och metoder, fundera och samtala. Mötet och samtalet är det centrala för den här dagen – vi har ju längtat efter att ses! Vi behöver utbyta idéer och erfarenheter, finna nya och gamla kollegor, känna inspiration och gemenskap.

Förlängt anmälningsdatum
Anmälan till årsmötet och ”Fokus på” har förlängts till senast onsdagen den 16 mars. Om du har glömt att anmäla dig, maila snarast till info@fuism.se och ange eventuell allergi eller annan kostinfo i mailet.

Den huvudsakliga tanken är alltså att ses på plats i Göteborg. Men eftersom restriktionerna ganska nyligen hävdes finns det möjlighet för dig som inte vill eller kan resa ännu, att delta digitalt på årsmötet och föreläsningarna via Teams. Skriv då i anmälan att du önskar delta digitalt, så skickar vi en teamslänk innan mötet.

Program ”Fokus på: Pedagogik i förändring”

12.30-13.30 Lunch

13.30-13.35 Fokus på: Pedagogik i förändring
Anna Norberg, Ystads konstmuseum/Bästa Biennalen, Eric Östergren, The Viking Museum och Linn Nyberg Ekengren, Världskulturmuseet hälsar välkommen!

13.35-14.05 Philippa Nanfeldt, konstvetare och konstpedagog
Philippa Nanfeldt har pedagogiska erfarenheter från olika håll och var fram till 2020 verksam på Göteborgs konstmuseum som intendent för den pedagogiska verksamheten och som chef för enheten Publika möten. I museets vetenskapliga publikation Skiascope medverkade Philippa i nummer 4: Konstpedagogik, med texten Vad, hur och för vem? Konstpedagogikens historia på Göteborgs konstmuseum som skisserar den långa vägen fram till den moderna pedagogiken.

14.05-14.20 Paus

14.20-14.50 Jonas Lindwall, intendent, Livrustkammaren
Jonas Lindwall har varit verksam inom det museala sedan 1990-talet och är idag ett självklart namn när det handlar om museers tillgänglighet, kommunikation och pedagogik på sociala medier. Lindwall kommer bland annat berätta om Livrustkammarens digitala strategi men också hur succén på sociala medier har speglat av sig i den pedagogiska verksamheten.

14.50-15.10 Paus

15.10-15.45 Visningar. På Världskulturmuseerna har tidigare museipedagoger fått nya roller och uppdrag – de är nu mera utvecklare av olika verksamhetsområden. Följ med en av utvecklarna på ett samtal i museets utställningar eller i det digitala rummet. Du får själv möjlighet att välja spår som intresserar dig:
1. Utveckling av skoluppdraget. Följ med utvecklare Margareta Persson till museets barn och familjeutställningar Tillsammans och ¡Viva México! Margareta berättar mer om sitt uppdrag som utvecklare av skolverksamhet och de pedagogiska strategierna i utställningarna.
2. Utveckling av digital förmedling. Mattias Kästel, utvecklare av digital förmedling, berättar vad hans nya pedagogtjänst innebär. Ni får en inblick i Världskulturmuseerna digitala lärarresurser såsom Human Nature skola, prototypen Bygga Demokrati och andra pågående digitala lärandeprojekt.
3. Utveckling av livslångt lärande. Följ med Sten-Karl Hedin och Björn Lindgren i utställningen Korsvägar för ett samtal om hur de tagit sig an det sitt nya uppdrag att utveckla verksamhet för det livslånga lärandet. De delger Världskulturmuseets strategier för att nå fler nya besökare och återkommande besökare bland annat genom strategiska samarbetspartners, och genom att programmera utbud med stöd av visitor 360. Därefter gör ni några nedslag i basutställningen Korsvägar, en utställning kan ge historiska och globala perspektiv på vår samtid.
4. Pedagogik i förändring. Hur synen på förmedling och pedagogens uppgifter och kompetenser skiftat från Världskulturmuseets tillblivelse till idag. Följ med Linn Nyberg Ekengren, utvecklare av livslångt lärande, och ta del av hennes perspektiv gällande vilka kompetenser och vilka uppdrag som betonats gällande pedagogens roll på Världskulturmuseet sedan dess tillblivelse 2004 tills idag. Därefter tittar vi in i utställningen Tillsammans, en utställning som attraherar våra allra yngsta besökare.

15.45-16.00 Fika på café Tabla

16.00-16.30 Samtal. Ta med kaffekoppen. Vi samlas i visningsgrupperna runt caféborden.
Frågor: Vad tar vi med oss för lärdomar från den här dagen? Vilka utmaningar står vi inför som pedagoger? Och om du fick bestämma vad skulle du ändra på eller införa på din arbetsplats utifrån ett pedagogiskt perspektiv? Vad är dina behov?

16.30-16.45 Sammanfattning och FUISM har ordet

17.00-19.00 Afterwork på Incontro. Valfri afterwork för den som vill fortsätta samtala och ha det trevligt med kollegor! Vi ses på adress: Incontro, Svenska Mässan, huvudentré.

Årsmöte och ”Fokus på” 21 mars 2022

9a806867-e787-4fb7-9a6c-7bf67db64499

I år kan vi äntligen ses på riktigt! Vi startar klockan 10.00 på Världskulturmuseet i Göteborg.

”Fokus på” äger i vanlig ordning rum samma dag, i år med temat ”Pedagogik i förändring”. Hålltider för dagen ser du här nedan. Fullständigt program för ”Fokus på” kommer inom kort.

Anmäl dig till årsmötet och ”Fokus på” via info@fuism.se senast fredag 11 mars. Ange eventuell allergi eller specialkost i mailet. Har du övriga frågor du vill ta upp på mötet, ska dessa inkomma till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för 2022 för att kunna delta! Institutionsmedlem kan kostnadsfritt skicka så många deltagare som ingår i medlemskapet baserat på prisnivå – läs mer i pdf-filen: 211109 Institutionsmedlemskap

Handlingar till årsmötet (pdf-filer som öppnas i eget fönster)
FUISM Verksamhetsberättelse 2021
Resultat- och balansrapport 2021
Kallelse årsmöte FUISM 21 mars 2022

Hålltider för dagen
10.00-10.30     Registrering och morgonkaffe
10.30-11.30     Årsmöte
11.30-11.45     Paus
11.45-12.30     Presentation av finalisterna till Årets pedagogiska pris 2021
12.30-13.30     Lunch
13.30-16.45     ”Fokus på: Pedagogik i förändring”. Program kommer inom kort.

Välkommen, hoppas vi ses i Göteborg!

För FUISM:s styrelse
Åsa Thunström, Ordförande

 

Save the date 21 mars: Årsmöte & ”Fokus på”

fuismheaderSkriv in måndagen den 21 mars i kalendern! Då planerar vi i styrelsen för ett årsmöte och Fokus på-konferens med temat ”Pedagogik i förändring”. Vi längtar efter att få träffas och hoppas detta år kunna genomföra en fysisk konferens i Göteborg på Världskulturmuseet. Håll dig uppdaterad här på webben och på föreningens Facebook-sida för mer information framöver.

Semidigital Höstkonferens måndag den 15 november kl. 10.00-14.30

Välkommen till en semidigital Höstkonferens!

Dagen består av två delar, en fysisk och en digital. Konferensen inleds med lokala
aktiviteter i varje region därefter följer en gemensam digital föreläsning för alla
medlemmar i FUISM. Den digitala föreläsningen upplever du lokalt på plats tillsammans
med medlemmarna i din region. Sista anmälningsdag 1 november!

Program
10.00 Samling med kaffe och mingel, se lokala aktiviteter.
10.30- 12.00 Olika lokala aktiviteter, se nedan.
12.00-13.00 Lunch som betalas av FUISM.
13.00 Digital föreläsning med Jeanette Rangner Jacobsson. Föreläsningen tar du del av
tillsammans med de andra medlemmar i din region på platsen där de lokala aktiviteterna sker.
14.00-14.30 Avslutning med samtal och kaffe.

Gemensam digital föreläsning
Jeanette Rangner Jacobsson intendent pedagogiska enheten Nationalmuseum föreläser om syntolkning. Hon ger nedslag och exempel på syntolkade visningar av
Nationalmuseums samlingar från byst av Fredrika Bremer till Carl Larssons fresker. Hur
beskriver vi muntligt och varierande de föremål som finns innanför skyddsglas och
montrar? Vad skall man ta fasta på vid en syntolkad visning? Vad finns för fallgropar,
hinder och utmaningar? Hur kan vi ge personer med synnedsättning tillgång till våra
visningar och material?
I en tid då flera bedriver visningar digitalt eller då möjligheterna att uppleva konst och
föremål på plats begränsas kan vi då använda metoder inspirerat av syntolkning i vår
förmedling?

Lokala aktiviteter

Region Stockholm/Gotland
Plats: Stockholms Stadsmuseum – samlingsplats meddelas senare
Följ med på en visning av basutställningen med fokus på tillgänglighet.
Genom tre våningsplan tar vi dig från stormaktsdrömmar till förortspunk via
rännstensromantik, ölhallar och folkhemsideal. Hur kan det visuella i utställningen
förmedlas till den som inte ser? Vi tittar också tillsammans på utställningen Mitt liv som
Ulla Winblad där vi möter den verkliga kvinnan bakom Carl Michael Bellmans diktade
gestalt.
Anmäl dig till anna.seidevall-bystrom@stockholm.se

Region Syd (Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Skåne)
Plats: Malmö Museer – samling entré
Vi besöker tillsammans utställningen Vi och dom – en utställning om hatbrott på Malmö
Museer. En utställning som bränner till och berör, där du som besökare får tänka, känna
och reflektera. Vi får även en visning av utställningen (in)visible på Malmö konstmuseum som utgår från konstmuseets samling och presenterar konstverk från tidigt 1900-tal till nutid. Samlingens luckor har fyllts med inlån och nyinköp och utställningen bygger på en lång process av samtal och workshoppar som tar utställningen bortom museiväggarna. Vad händer när vi ser på en konstsamling ur ett queerperspektiv? Kan ett museum berätta något om växelspelet mellan frånvaro och närvaro?
Anmäl dig till anna.norberg@ystad.se

Region Mellan (Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland)
Plats: Östergötlands museum – samling entré
Östergötlands museum har haft stängt för renovering sedan våren 2019 och vid träffen
får vi tillfälle att höra om museets förnyelsearbete. Vi kommer tillsammans titta på de
nya basutställningarna i konst och kulturhistoria. Dagen går av stapeln i våra nya
konferenslokaler som vi blir först av alla att använda!
Anmäl dig till emma.friberg@ostergotlandsmuseum.se

Region Norr (Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten,
Västernorrland)
Plats: Kvinnohistoriskt museum –samling museets entré
Vi tittar på utställningen Korsettkriget som utforskar hur ett litet klädesplagg som
korsetten användes för att diskutera mycket större frågor kring kvinnors rättigheter och
synen på såväl kvinnor som män. Utställningen vill utmana och problematisera bilden av korsetten och dagens aktivitet bjuder in till att själva testa och diskutera hur pedagogiska inslag i utställningen möjliggör en empatisk förståelse för hur historiska människor resonerade. Hur påverkar det våra tankar om kroppar och samhälle idag?
Anmäl dig till karin.jonsson@bildmuseet.umu.se

Region Väst (Jönköping, Västra Götaland, Värmland, Halland)
Plats: Bohusläns museum – samling entré
Dagen börjar med en visning och kort presentation om vad som är på gång på Bohusläns museum därefter får vi höra om MOD2021 – ett projekt som lyfter bortglömda rösträttskämpar i vår lokala historia i Bohuslän. Genom att arbeta pedagogiskt och medskapande under hela projektet har en ny form av hybrid utställning utvecklats som är fysisk och digital på en och samma gång. Vid träffen kommer vi uppleva en Pop-up variant av utställningen och mingla till aktiviteter som lyfter relevanta frågor kring demokrati och jämställdhet idag.
Anmäl dig till elisabeth.corsander@bohuslansmuseum.se

Gilla oss på Facebook: www.facebook.com/fuismsverige

”Hot och hat”– Första digitala lunchseminariet tisdag den 5 oktober

IMG_2026

Nu drar höstens lunchseminarieserie kring temat ”Hot och hat” igång. För att göra programmet så spännande och brett som möjligt har vi breddat tolkningen av vad hot och hat är. Vår tolkning innefattar nu starka och kontroversiella berättelser i museers arbete, utställningsprocesser och/eller utställningar. Seminarieserien är ett samarbete mellan Forum för utställare och FUISM.

5 oktober kl. 12.00-12.45: The Colston display in Bristol – Lisa Graves

Höstens första lunchseminarium hålls av Lisa Graves, World Cultures and Archaeology Curator på Bristol Museum and Art Gallery I Storbritannien.

Den 7 juni 2020 hölls en Black Lives Matter protest i Bristol. Under protesten revs en staty av Edward Colston ned. Colstons familj spelade en aktiv roll i handeln av över 84 000 förslavade afrikanska invånare (inklusive 12 000 barn). När Colston dog donerade han mycket pengar till välgörenhet. Därför beslutades det, 170 år efter hans död, att en staty skulle resas över honom. Trots att Colstons roll i slavhandeln var allmänt känd i vissa kretsar, förminskade populära historier och offentliga berättelser den. De lyfte istället fram hans filantropi.

Lisa Graves kommer att berätta mer om hur de nu ställer ut statyn och deras arbete kring hur den ska passa in i framtidens historieberättande.

Presentationen hålls på engelska.

Läs mer här: https://www.bristolmuseums.org.uk/m-shed/whats-on/the-colston-statue-what-next/

Länk till seminariet den 5/10: https://umu.zoom.us/j/68402629228

26 oktober kl. 12.00-12.45: Antisemitismen då och nu ur ett museipedagogiskt perspektiv –Angelica Ruckstuhl

Angelica Ruckstuhl, museipedagog på Judiska museet i Stockholm, berättar om antisemitismen i Sverige, både historiskt och i nutid.

Via en historisk överblick över antisemitismen leds vi in på hur samtiden ser ut. Hon kommer att berätta om vilka fördomar och åsikter som hon och kollegorna möter idag bland besökare, samt vilka strategier de har och hur de arbetar med dessa frågor på museet.

Länk till seminariet den 26/10: https://umu.zoom.us/j/62794245344

23 november kl. 12.00-12.45: Utställning om tvångsförflyttningar bland samer på Ájtte – Elina Nygård

Elina Nygård, enhetschef på publika avdelningen på Ájtte- Svenskt fjäll- och samemuseum, berättar om utställningen om tvångsförflyttningar bland samer samt om EU-projektet Identity on the Line.

Se en film om projektet här: https://www.youtube.com/watch?v=CJR8W6Ht7gc

Identity on the Line handlar om olika migrationsprocesser som har utspelats i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Litauen, Slovenien och Kroatien under de senaste 100 åren. De deltagande museerna har intervjuat tidigare migranter och deras efterlevande. Det insamlade materialet ligger till grund för utställningar i respektive land och resultaten kommer att sammanföras i en gemensam vandringsutställning i Europa, publikationer, skolmaterial och workshops för museianställda.

Läs mer här: www.ajtte.com/identity-on-the-line/

Länk till seminariet den 23/11: https://umu.zoom.us/j/69554321319

9 december kl. 12.00-12.45: Myndigheten för kulturanalys – Joakim Boström Elias

Joakim Boström Elias, analytiker på Myndigheten för kulturanalys, berättar om rapporten ”Utsatta museer? En kartläggning av skadegörelse, hot och våld mot museer i Sverige” som kom 2017.

Här hittar du rapporten: https://kulturanalys.se/publikation/utsatta-museer/

Det planeras också för ett kommande projekt inom området i en nordisk kontext som Joakim kommer att presentera.

I rapporten framkommer det att på vart tredje museum har personalen någon gång utsatts för våld och hot under 2015. Hot och trakasserier mot besökare har förekommit vid vart tionde museum.

Rapporten visar även att två tredjedelar (66 av de 98 svarande) av museerna har råkat ut för någon form av skadegörelse eller stöld under 2015. Den i särklass vanligaste typen av skadegörelse uppges vara klotter.

Länk till seminariet 9/12: https://umu.zoom.us/j/62777121158

Vad händer i FUISM i höst?

Karins blommor liten

Äntligen sommar och en efterlängtad skön ledighet!
Vi i FUISM:s styrelse vill passa på att informera er om några saker som är på gång inom föreningen i höst:

Semidigital höstkonferens den 15 november
Då pandemiläget är fortsatt osäkert har vi bestämt att vi planerar för en semidigital konferens i varje region. Alla medlemmar bjuds in till en fysisk träff i sin egen region. Konferensen inleds med en gemensam digital föreläsning för alla regioner. Därefter har de olika regionerna egna program på plats för medlemmarna. Det kan exempelvis vara samtal om föreläsningen, workshop och annat kul tillsammans!

Digitala lunchseminarier på tema ”Hot och hat” – fortsätter i höst
Efter vårt lyckade seminarium tillsammans med Forum för utställare kring temat ”Hot och hat” har vi bestämt oss för att fortsätta samarbetet. Vi kommer att bjuda in till en serie digitala lunchseminarier på fyra tillfällen. Då kommer personer med viktiga erfarenheter kring temat att medverka. Seminarieserien börjar i slutet av september och löper genom hela hösten. Vi återkommer med mer information om datum och program efter semestern.

Vi önskar er en fin sommar, så ses vi i höst!

Anmäl dig till ”Fokus på” den 15 mars 2021

Hur påverkas branschen av hot och hat – eller av rädslan att utsättas för det?

Varmt välkomna till FUISM:s årliga konferens ”Fokus på”! I år sker konferensen digitalt via Zoom och hålls i samarbete med föreningen Forum för utställare. Temat är ”Hot och hat” och konferensen genomförs på eftermiddagen klockan 13.00-15.30 samma dag som FUISM:s årsmöte. Mer om eftermiddagens program:
Program Fokus på Hot och hat (PDF-fil öppnas i ny flik)

Anmälan: Medlemmar i FUISM anmäler sig genom att mejla till info@fuism.se senast onsdag den 10 mars. Skriv i ämnesraden: ”Anmälan Fokus på”.
Vill du samtidigt anmäla dig till FUISM:s årsmöte skriver du: ”Anmälan Årsmöte+ Fokus på”. Du kan även välja att enbart delta på årsmötet under förmiddagen och skriver då: ”Anmälan Årsmöte”.
När du har anmält dig kommer du att få separata länkar skickade till dig den 11 mars. Det vill säga en länk för förmiddagen och/eller en länk för eftermiddagen. Om du inte skulle få länken/länkarna trots att du anmält dig – hör av dig till Linn Nyberg Ekengren via mail: linn.ekengren@varldskulturmuseerna.se

Vi ses!

Kallelse till Årsmöte och ”Fokus på” måndag den 15 mars 2021

Hej bästa FUISM-medlem!

Här kommer kallelsen till FUISM:s årsmöte som sker helt digitalt måndag den 15 mars kl.10.00-11.00 via Microsoft Teams. Därefter får vi en presentation av de tre finalisterna i Årets pedagogiska pris kl.11.10-12.00.

Du som vill delta anmäler dig genom att skicka ett mail till info@fuism.se med rubriken ”Anmälan årsmöte” senast onsdag den 10 mars. Om du inte får länken den 11 mars, trots att du anmält dig – hör av dig till Linn Nyberg Ekengren: linn.ekengren@varldskulturmuseerna.se

Handlingarna till årsmötet (verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt valberedningens förslag på styrelse) kommer du att få bifogade i mailet med länken till mötet som skickas ut den 11 mars. Vi vill att du läser dem innan årsmötet. Då mötet sker online kommer verksamhetsberättelsen inte att läsas upp.

Har du övriga frågor du vill ta upp på mötet, ska dessa inkomma till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Dagens hålltider:
Kl.10.00-11.00 Årsmöte FUISM via Microsoft Teams
Kl.11.00-11.10
En kort bensträckare
Kl.11.10-12.00 Fortsättning i Microsoft Teams: De tre finalisterna av Årets pedagogiska pris 2020 presentera sina bidrag. FUISM:s styrelse informerar därefter.

Kl.13.00-15.30 Årets ”Fokus på” hålls i samarbete med föreningen Forum för utställare med fokus på ”Hot och hat”. Observera att du kommer att få en separat inbjudan och information om anmälan till eftermiddagens program.

Välkommen!

För FUISM:s styrelse
Åsa Thunström, Ordförande

Dagordning FUISMs årsmöte 15 mars 2021 (PDF-fil öppnas i eget fönster)

Digital konferens och inspirationsdag med Perspektivbyrån 1 februari

210117_FUISM PerspbyråFUISM region norr bjuder in alla medlemmar till en digital konferens och inspirationsdag med Perspektivbyrån!

Måndag den 1 februari 2021 klockan 9.00-15.00

Välkommen till en dag med Perspektivbyrån som berättar om sina metoder som tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen och barnkonventionen med syfte att skapa verksamheter som når alla barn – även dem i periferin som annars riskerar att diskrimineras eller uteslutas.

Perspektivbyrån är en rolig och kreativ lek där barnen är detektiver som granskar, synliggör och kartlägger verksamheterna. Mia Westin och Jenny Saba Persson kommer under dagen varva föreläsning med grupparbeten, metodövningar och bikupor.

Under eftermiddagen kommer Bildmuseet i Umeå berätta om hur de arbetar för att möta nya behov då det fysiska mötet inte är möjligt på grund av geografiska avstånd eller pågående pandemi.
Kan vi lära oss av något av rådande läge och använda nya metoder för att nå marginaliserade grupper som sällan besöker museum och konsthallar? Dagen avslutas med zoomfika där ni medlemmar får tid att prata med varandra över en kopp kaffe.

Anmäl dig via länken senast den 24 januari:
https://forms.gle/zFTXEwh2BBdk9pxKA
Här kan du även se hålltider för dagen. Du kan välja att delta heldag eller pass 1 eller 2. Efter att du har anmält dig, kommer du att få en zoom-länk skickad till dig. Den använder du sedan för att logga in till konferensen.

Mer om diskrimineringslagen och Perspektivbyrån:
https://www.learnify.se/l/show.html#att/nxoR4?lang=sv
https://xn--perspektivbyrn-xib.nu/

 

SAVE THE DATE! 15 mars 2021

Gemensamt seminarium planeras i samband med FUISM:s och Forum för utställares årsmöte måndag den 15 mars 2021. Temat är hot och hat och vi kommer bland annat få höra om den uppmärksammade utställningen ”Medlöperi och Motstånd – Nazismen i Norrköping då och nu”, som visas på Norrköpings stadsmuseum. Mer information kommer i början på nästa år!
IMG_2026