Pedagogstafett på Norrbottens museum i Luleå onsdag 18 mars, kl. 10.00-16.00

Välkomna till en dag med nätverkande, workshop och diskussion!

Denna gång vill vi lägga fokus på dessa frågor:
Vad GÖR vi i våra respektive organisationer?
Hur kan vi ANVÄNDA oss av och hjälpa varandra?

Programmet för dagen innehåller bland annat:
Vad är FUISM?
Visning med workshop i utställningen ”Lekstäver & orddjur”
Vi pratar om vad vi gör – och hur vi kan använda oss av varandra

För fullständigt program och anmälan, kontakta Ida Renlund

Varmt välkommen!
/Pedagogerna på Norrbottens museum