Välkommen till FUISM:s och Forum för utställares gemensamma höstkonferens ”Vems berättelser?”

Vems berättelser? Vem syns och hörs på våra museer? Och hur?

Berättande och samskapande står i fokus för FUISM och Forum för utställares gemensamma höstkonferens. Vad är en berättelse och hur kan den gestaltas? Kan samskapande och inkludering bidra till att fler berättelser får ta plats på många olika sätt?

Välkomna till Historiska museet den 19-20 oktober för inspiration, workshops och nätverkande om berättande!
Arrangörer: FUISM & Forum för utställare

Anmäl dig genom att maila: pernilla.tenje@historiska.se
Kostnad: 1000 kr (priset inkluderar lunch, fika och middag)  Betalas till Forum för utställares plusgiro, PG nr: 87 78 71 – 4 Ange alltid Namn, Kontaktuppgifter och Höstkonferens 2015 som referens. Alla deltagare måste vara medlemmar i antingen FUISM eller Forum för utställare.
OBS! Sista betalningsdag: 12/10 2015.

Inbjudan ”Vems berättelser?” (pdf)

Program ”Vems berättelser?” (pdf)

Program:

Måndag 19 oktober

Kl. 9:30 – 10:00 Registrering och kaffe + macka

Kl. 10:00 Forum för utställare och FUISM hälsar välkomna och håller kort inledning

Kl. 10:05 – 11:00 Tankar kring berättande. Inledning och inspiration med Marie Björk, intendent, samlingsenheten på Göteborgs Stadsmuseum

Kl. 11:00 -11:10 Kort introduktion lunchworkshop

Kl. 11:10 – 13:00 Lunch och workshop

Kl. 13:00 – 14:30 Inspirationsföredrag med konstnären Knutte Wester

Kl.14:30 – 15:00 Kaffe och kaka

Kl. 15:00 – 17:00 Workshop om berättande under ledning av produktionsbolaget Expology

Kl. 17:00 – 17:30 Yoga för nedvarvning och reflektion

Kl. ca 18.00 Gemensam middag

Tisdag 20 oktober

Kl. 9:00 – 9:15 Föreställning med Danskompaniet Spinn

Kl. 9:15 – 9:30 Kort kaffepaus

Kl. 9:30 – 10.30 Föreläsning, workshop/övningar med Emilia Wärff, danskonstnär och Anna Bergström, ledare för SpinnUnga,
kommunikatör och danskonstnär.

Kl 10:30 Kaffepaus

Kl. 10:45 Bikupasamtal – att bjuda in en annan blick. Genom att bjuda in olika deltagare i utställningsrummet öppnar vi upp för nya berättelser. Vad gör vi själva för att inkludera alla besökare?

Kl.12:00 Avslutning och sammanfattning av Forum för utställare och FUISM

Med reservation för eventuella ändringar.

 

Mer info om deltagarna:

Knutte Wester är en idébaserad konstnär. Hans konstnärliga arbete handlar mycket om samhällsstrukturer, makt, historia och deltagande.
http://www.knuttewester.se/

Expology är en konsultbyrå för utställningar och upplevelser. De utvecklar koncept och skapar lösningar för kunskapsbaserade platser som science center och museer. Expology kombinerar innehåll, design och teknik med pedagogiska metoder för att skapa engagerande upplevelser.
http://www.expology.com/

Spinn är Sveriges första integrerade danskompani, vilket innebär att det är ett kompani med professionella dansare både med och utan funktionsnedsättningar. Spinn vill vidareutveckla danskonsten med nya kroppar som utmanar de gamla stereotyperna och tar upp frågor som: vem får ta plats på en scen?
http://danskompanietspinn.se/

Marie Björk är tf enhetschef för samlingsenheten på Göteborgs stadsmuseum. Marie kommer bland annat att belysa och resonera kring utställningstexter och hur vi använder oss av bland annat verkliga och fiktiva personer i utställningar, och hur vi kan både bli hjälpta och stjälpta i strävan att väcka tankar och jaga sanningen.